Lokalpolitisk nettverk 27. og 28. mai

Listene er klare, og lokallagene er i gang med innspurten på programarbeidet. Planlegging av valgkampen er også i full gang i lokallagene. Vi inviterer nå alle første- og andrekandidatene pluss tillitsvalgte i lokallagene til lokalpolitisk nettverk 27. og 28. i Trondheim. Vi vil bruke mye tid på planlegging av valgkamp, debattskolering og mediearbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Møtet er på Rica Nidelven Hotell i Trondheim, og vi begynner fredag kl. 18.30. Vi avslutter lørdag ca kl. 17

Det er opp til det enkelte lokallag å avgjøre hvem som skal delta fra det aktuelle laget, vi oppfordrer alle til å sende minst to deltakere. Vi oppfordrer både lokallagsledere og interesserte til å ta kontakt med fylkesleder Andre N. Skjelstad innen mandag 23. mai på telefon 97 76 04 24 dersom dere ønsker å delta!

PROGRAM FREDAG
18:30 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, fjerde samling
18:40 Valgkampen 2011 – Venstres handlingsplan 2011-2021
19:101. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om skole
Organisasjon: Sosiale medier og liberal.no
19:50 Mediekonkurransen
20:30 Møteslutt dag 1
21:00 Middag

PROGRAM LØRDAG
09:00 2. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om miljø
Organisasjon: Bruk av Venstre Pluss
10:00 3. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om småbedrifter
Organisasjon: Lokale brosjyrer og program. Annonsekampanje
11:00 4. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om velferd
Organisasjon: Hva gjør en valgkampsekretær?
12:00 Lunsj
13:00 5. parallellsesjon
Politikk: De vanskelige spørsmålene i valgkampen
Informasjonsarbeid: Vinkling av saker. Kontakt med journalist
14:00 6. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Skriftlig pressearbeid. Trening på pressemelding
Aktivisme: Målgruppedefinering. Dørknakking
15:00 Kaffepause
15:30 7. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: www.venstre.no
Aktivisme: Tale-/debattskolering.
16:30 8. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Radio-/video-øving
Aktivisme: Standsskolering.
17:30 Mediekonkurransen — votering
Vårkampanjen
Avslutning
18:00 Møteslutt dag 2

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**