Skolebesøk i forbindelse med kunnskapskampanjen

Strand Venstre har besøkt Jørpeland ungdomsskole, Nordre Strand oppvekstsenter og Strand videregående skole for å samle informasjon om hvilke utfordringer skolene i Strand har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Målet med kampanjen er å lytte til behovene i skolen slik at vi som politikere kan ha et bedre kunnskapsgrunnlag for politikken vår.

Det er tre forskjellige skoler med ulike behov. Jørpeland ungdomsskole venter på avklaring av nytt bygg som har blitt utredet tre ganger i løpet av de siste 10 årene, men kommunen har enda ikke følgt opp med et vedtak. Rektor på Strand videregående skole etterlyser et større fokus på gode ledere i skolen, spesielt utdannelse og lønn til mellomledere. Nordre Strand oppvekstsenter representerer de minste skolene i landet etter at de aller fleste grendaskolene har blitt lagt ned, og er tvunget til å slå sammen noen klasser på grunn av for få elever. Rektor og lærere fremhevet en åpning for mer nybygging i Nordre Strand som det viktigste for fremtiden for skolen og bygdene.

Alle skolene sliter med en presset økonomi og et etterslep på vedlikehold som gradvis blir verre for hvert år. Lærerene etterlyser en reell mulighet for etterutdanning, og mindre kursing som ikke gir en økt kompetanse. Alle rektorene opplevde at den nye lærerutdanningen som en positiv utvikling. Lærerene har bredde og fått prøvd seg mer i praksis med veiledning i pedagogikk, og upassende lærerstudenter kan lukes vekk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**