Medlemsinfo – Frogn Venstre

Her har vi samlet en del informasjon du som medlem i Frogn Venstre kan ha behov for hvis du vil engasjere deg.

Programmøte i Frogn Venstre 19. mai 2011 Foto: Ivar Ruud Eide

 

Vil du gi oss mer muskler opp mot valgkampen? Bli Venstre-venn her

 

Vil du bli medlem av Venstre, eller har du vervet en venn? Du finner innmeldingsskjema her.

 

 

Informasjon og dialog

Frogn Venstre har fire hovedkanaler for informasjon og dialog for deg som medlem.

 

Websiden er navet i vår kontakt med omverdenen. Her finner du alle nyhetssaker, program, valgliste, informasjonsmateriell, kontaktdata til partileder og gruppeleder, oversikt over politikere med kontaktdata, møtekalender og mer. Siden er offentlig.

 

Facebook-siden FrognVenstre kan brukes for å fange opp informasjon hvis du “liker” siden, og til raske tilbakemeldinger og diskusjoner. Her finner du også under “notater” vårt arkiv over avisinlegg og noen innlegg fra politiske møter, og vi vil noen ganger rapportere “live” fra politiske møter med korte meldinger. Siden er offentlig.

 

Frogn Venstres medlemsgruppe på Facebook er et internt forum for aktive i kommunestyregruppen og andre medlemmer som ønsker å engasjere seg i det løpende politiske arbeidet. Åpent for alle medlemmer.

 

Medlemsmøter og gruppemøter er åpne for alle medlemmer. Vi oppfordrer medlemmene til å delta i den utstrekning det er praktisk, særlig hvis det er saker som skal opp i kommunestyre eller utvalg som dere er interessert i. Deltakelse gir innflytelse. Se websiden for møtekalender. Følg med på aktivitetene våre her: Aktiviteter – Venstre


Vær en lyttepost

Som Venstremedlem snakker dere med folk i kommunen som vi som politikere ikke kjenner. Vi vil gjerne vite hva som rører seg blant folk, blant annet

  • Er det saker folk er opptatt av der vi som Venstrepolitikere kan være ombudsmenn og ta opp problemene – både enkeltsaker og prinsipielle saker.
  • Er det noe dere hører om Venstre som vi som politikere bør kjenne til – ros er alltid hyggelig, ris er enda viktigere å vite om

Bruk Facebook-gruppen, eller ring gruppeleder eller medlem i relevant utvalg.

 

Frogn Venstres årsmøte

Alle medlemmer innkalles til Frogn Venstres årsmøte, som velger styre, fastlegger budsjett, godkjenner årsmelding og regnskap, og vedtar lokallagets planer for året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**