Motivasjonen for å engasjere seg i politikken er å bidra til felles beste for bygda

Hurdal Venstres valgliste til kommunevalget 2011 er innholdsrik. Her presenterer vi noen av de som stiller til valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ståle Buraas og Abid Q. Raja på samme lag

Ståle Buraas og Abid Q. Raja på samme lag
Foto: Thor Kristen Lange

Ståle Buraas
Ståle er 41 år, jobber til daglig som kategorisjef i Sport 1 Gruppen.
Hurdøling av hele sitt hjerte.

Motivasjonen for å engasjere meg i politikken, er å bidra til felles beste
for bygda.
Hurdal har ei framtid, enkelte ting tar lengre tid en vi ønsker.
Samarbeid for utvikling!

Lise Lotte Solberg

Lise Lotte Solberg, 31 år. Hun er samboer og ett barn(snart 2). Ansatt i Hurdal kommune. Opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og at de eldre og pleietrengende i bygda skal ha et godt tilbud.
På fritiden er jeg glad i trening og friluftsliv.

runar bålsrud.jpg

Runar Bålsrud
Yrke er offiser, men for tiden ordfører. Alder (snart 49).
Jeg er opptatt av at Hurdal skal være et godt og livskraftig lokalmiljø for Hurdals innbyggere. Kommunen skal gi et best mulig tjenestetilbud til alle grupper av befolkningen i Hurdal. Samarbeid for utvikling av bygda vår gjennom mer boligbygging, flere innbyggere og rikere og allsidigere tilbud til innbyggere og besøkende gjennom næring og aktiviteter er av vital betydning.
Jeg er opptatt av at vi som innbyggere skal være stolt av bygda vår, og at vi alle må bidra til den gode omdømmebyggingen. Vi må satse på bygda som en god bo- og hyttekommune gjennom aktiviteter tuftet på bygdas naturlige forutsetninger og fortrinn. Vi er godt igang, men mye arbeid ligger fortsatt foran oss de neste årene! Jeg vil gjerne bidra til at vi får dette til!

Olaf-Knai.jpg

Olaf Knai
Seniorrådgiver i NAV. Olaf er særlig opptatt av miljøvern, men han er også opptatt av barn og unges
oppvekstsvilkår. Olaf er en av veteranene i Hurdal Venstre, en dyktig politiker som har lang erfaring med lokalpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**