Mange gjenvalg og noen nye i styret

Ingjerd Jahnsen Fjøsne ble gjenvalgt som leder i Nittedal Venstre på årsmøtet 3.mai. I forlengelsen av møtet ble kommunevalgprogrammet og den forestående valgkampen drøftet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er lei av å være i opposisjon i Nittedal, og vil jobbe for at partiet skal bli en sentral del av flertallet etter valget. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble programkomiteens forslag til kommunevalgprogram drøftet.

Toppkandidatene til Nittedal Venstre

Toppkandidatene til Nittedal Venstre

Positiv utvikling
Nittedal Venstre har hatt en positiv medlemsutvikling etter stortingsvalget i 2009. Partiet har fått på plass en kommunevalgliste med både erfarne politikere og en del nye navn. Kommunevalgprogrammet skal vedtas innen utgangen av mai. – Nå ser vi fram til kommunevalgkampen. og har som mål å få inn 3 kommunestyrerepresentanter. Venstre søker innflytelse, men vi trenger velgernes støtte for å få gjennomført vår politikk, sier lokallagsleder Ingjerd Jahnsen Fjøsne som er Venstres andrekandidat ved kommunevalget.

Nittedal Venstres styre
Ingjerd Jahnsen Fjøsne ble gjenvalgt som lokallagsleder i Nittedal Venstre. Det øvrige styret består av John-Ludvig Valen (nestleder), Inge Solli (gruppeleder), Terje Lund (kasserer), Egil Hjorteset (sekretær), Arve Pedersen (ny, styremedlem), Leif-Åge Sørlie (1.varamedlem) og Stein Erik Rønningen (ny, 2.varamedlem).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**