Norsk atomavfall må lagres sikkert

– Norsk atomavfall fra reaktorene ved Kjeller og i Halden bør ikke gjenvinnes ved atomanlegget La Hague, men i stedet lagres sikkert, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Venstre ønsker en rapport fra Strålevernet om hvordan utslipp fra La Hague vil ramme Norge. Det har miljøvernministeren sluttet seg til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Den siste tiden har det kommet motstridende meldinger om hvor mye høyradioaktivt flytende avfall som egentlig er lagret ved det franske reprosesseringsanlegget i La Hague.
NRK meldte nylig at La Hague har 20 prosent mer avfall enn Sellafield, mens atomkraftselskapet Areva i et brev opplyste at mengden høyradioaktivt flytende avvfall er på 300-400 kubikkmeter. Det vil si en rundt en tredjedel av avfallsmengden i Sellafield.

Venstre ba i Stortinget om en risikovurdering av det franske atomgjenvinningsanlegget La Hague. -Vi må ha den samme grundige vurdering av La Hague som vi har fått av Sellafield i Storbrittania, sier Venstres toppkandidat til Rogaland fylkesting og nestleder Helge Solum Larsen.
For å få klarhet rundt dette, spurte Trine Skei Grande om miljøvernministeren vil ta initiativ til å få laget en konsekvensutredning for eventuelle utslipp ved La Hague, på samme måte som for Sellafield.

-Jeg er enig i at det er nødvendig med en gjennomgang av konsekvensene for Norge av et mulig utslipp fra reprosesseringsanlegget ved La Hague, sier miljøvernministeren i sitt svar.

Les mer i Aftenbladet her >>
Les mer på Stortingets sider her >>

La Hague ligger på nordvestspissen av Cotentinhalvøya, 25 km nordvest for Cherbourg. Både på Sellafield og i La Hague drives reprosessering (gjenvinning) av slikt kjernebrensel, en prosess som fører til utslipp både til luft og sjø. Reprosesserings formål er å skape nytt atombrensel. Les mer hos Statens strålevern her >>
La Hague tar imot avfall fra kjernekraftverk i Frankrike, Tyskland og flere andre land. Anlegget har vært rammet av store driftsproblemer og flere uhell, og det har flere ganger vært utslipp av radioaktivt materiale.

Les også: Sellafield: -Det er grunn til å være urolig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**