Venstre vil verne gyteplassen for torsk i Eigersund havn

Under andregangs behandling av kommuneplanen i Eigersund kommune vil Venstre heller ha marint senter med hytter og og gyteplass for torsk framfor mer industriareal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres Tor-Inge Rake støttet grunneieren på Langholmen mht til ønsket om å regulere om arealet. Grunneieren og naboer har kommet med innspill i proseesen der de ønsker at området skal omreguleres fra industriareal bolig/fritidsbebyggelse i kombinasjon med lett næringsvirksomhet. I det samme området har den annerkjent undervannsfotografen Erling Svendsen påvist gyteplass for torsk. Dette var også nevnet i rådmannens forslag med krav om videre utredning hvis en utfylling skulle planlegges. Forslaget fikk kun Venstres stemme. Saken går videre til kommunestyrets endelige behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**