Venstre foreslår tiltak for økt kompetanse i barnevernet

I går behandlet Stortinget Venstres forslag om å øke kompetansen i barnevernet. Venstre har i et representantforslag blant annet foreslått at kvaliteten i sosionom- og barnvernutdanningen heves og finansieringskategorien økes. Alle forslagene ble avvist av regjeringspartiene. Abid Q. Raja, som denne uken er vara for Borghild Tenden, pekte i sitt innlegg på at tiltakene fra regjeringen uteblir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Godt å se at Venstre sentralt følger opp våre lokale ønsker om økt kompetanse i barnevernet sier Steinar Gundersen (V)

Godt å se at Venstre sentralt følger opp våre lokale ønsker om økt kompetanse i barnevernet sier Steinar Gundersen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

– Jeg har sett det selv, sa Raja som selv i en alder av 15 år tok kontakt med barnevernet og ble plassert på et hospits i Waldemar Thranes gate fordi det var ressursmangel. – Det hjelper ikke bare å snakke vakkert og pent om dette temaet, når konkrete og effektive tiltak uteblir påpekte Raja.

Trine Skei Grande påpekte i debatten at man må ta noen fundamentale grep for å styrke førstelinjetjenesten i barnevernet. Hun viste blant annet til Venstres forslag om å om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten

Les hele debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**