Venstre støtter Aksjon Vågen

Aksjon Vågen er i gang. Det er en tverrpolitisk aksjon som samler folk som har det felles at de er entusiaster for å ta vare på Vågen. Bakgrunn for aksjonen er planer om å legge et tunnelinnslag i Øvervågen.

Bevar bydelen Vågen, er aksjonens mål. Øvervågen er en viktig del av hele det unike Vågenområdet. Initiativtaker og leder for aksjonen er Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vågen

Foto: RH

Det er allerede avholdt to møter på Kaffebrenneriet Patrick Volckmar museumskafe. Flere er under planlegging. Underskriftskampanje er i gang; “Nei til tunnelinnslag i Vågen!”. Første lista med underskrifter ble overlevert Arbeidsgruppa for innfartsvei onsdag 25.mai. Lister lagt ut på Patrick Volckmar. Kafeen kan besøkes i helgene.
Egen Facebookside er opprettet; “Aksjon Vågen”. Der legges det ut nyheter fortløpende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**