Fattiglusa Horten

Eiendomsskatt! – roper SV, Rødt og SP
Flere leiligheter! – roper Høyre
Vi fortsetter som før – hvisker AP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


At Horten kommune ligger i bunnsjiktet i forhold til inntekter, er noe vi har visst om i lang, lang tid. I løpet av de siste tyve årene har kommuneøkonomien skrantet i større eller mindre grad, både under Høyre- og Arbeiderpartistyre.

Arbeiderpartiet overtok en kommune med svært høy gjeldsgrad fra Jon Brække og Høyre, og etter et flere år med AP-styrte overinvesteringer og overforbruk, så man seg nødt til å selge unna eierskapet til fellesskapets ressurser i form av energiaksjene i Vestfold Kraft / Borre Energi. Man solgte altså ut et av de sikreste kortene til framtidig inntekt for kommunen.

For dette fikk man (etter skatt) 667 millioner (!) kroner, og politikerne lovte hverandre at man skulle sette av et “kraftfond” på 350 millioner, som ikke skulle røres, og ikke miste realverdi.

I og med at man nektet å endre kursen som hadde fått kommunen opp i dette uføret, tok det kun kort tid før man gikk bort fra prinsippet om at fondet ikke skulle miste verdi. Det var bra nok at kronesummen i fondet var den samme. Enden på visa ble selvsagt at man måtte bruke kraftfondet til å dekke opp gjeld og underskudd. Ellers ville man havnet i ROBEK-registeret. Hvor vi selvsagt endte opp allikevel!

Resultatet etter minst 20 år med økonomisk vanstyre er altså at innbyggernes eierskap til våre felles ressurser er borte. Og vi befinner oss i en situasjon som er enda dårligere enn det den var.

Venstre har hele tiden hevdet at nivået på den direkte tjenesteleveransen er omtrent riktig i forhold til hva slags type kommune vi er. Problemet har vært inntektsiden, de administrative kostnadene rundt tjenesteleveransene og en investeringsiver som ikke står i forhold til inntektsgrunnlaget.

Vi er overbevist om at det å øke skattebyrden til en befolkning som allerede har lavere skatteevne enn hva vi kan forvente, er en fryktelig dårlig idé. Derfor sier vi nei til eiendomsskatt. En enda dårligere idé er å gjøre som Arbeiderpartiet foreslår; fortsette som før. Derfor ønsker Venstre et politisk skifte i kommunen. Høyre vil spare ved å privatisere og fjerne en del lavterskeltilbud, samt øke inntektene ved å bygge flere attraktive leiligheter i sentrum. Høyre peker her på riktig mål, men velger feil virkemidler. Derfor sier vi ja til et samarbeid om politisk skifte, men stiller med egen ordførerkandidat og på egen plattform i valgkampen.

Venstre mener at målene om å øke inntekter og redusere administrative kostnader er riktig. Et av virkemidlene for å øke inntektene, vil være å arbeide for økt tilflytting ved å legge til rette for attraktive områder for eneboliger. For å redusere de administrative kostnadene, må man først ha en kommunal virksomhet som er fokusert og organisert rundt profesjonalitet. Privatisering er for oss ikke et mål i seg selv, med ett av mange verktøy. Et verktøy som nødvendigvis ikke kan, eller bør, brukes til alle jobber. Videre er det viktig at vi tar vare på og legger til rette for lavterskeltilbud som Storgata 37, Bromsjordet skatepark, Kanalrock og andre tilbud som er åpent for alle, også de som nødvendigvis ikke finner sin plass i de organiserte delene av samfunnslivet.

Det må også gjøres et grundig og helhetlig arbeid rundt hele Horten sentrum, havna inklusive. Byen må være til for bruk, ikke gjennomkjøring.

Artikkelen kan også leses og kommenteres på Gjengangerens nettside: Fattiglusa Horten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**