Streaming av politisk møter

Venstres Tor-Inge Rake foreslo at alle åpne politiske møter skal streames. Rake sier at det er illusjon at møter på dagtid reelt sett er åpne. Folk er på jobb eller skole og dermed utelukker vi mange fra å høre den politiske debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forslaget kom opp da kommunens politiske reglement var til diskusjon i formannskapet i Eigersund. Administrasjonen trodde at den årlige kostnaden ville ligge på ca 100 000 kr hvis opptakene også skulle lagres. Til saken kommer til endelig behandling i kommunestyret skulle administrasjonen undersøke dette nærmere. I bloggen sin skriver Rake om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**