Espen Gåserud

Barn og unge!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Espen Gserud

Foto: June Marcussen

Espen Gåserud er Tvedestrand Venstres 4. kandidat ved kommunvalget.
Espen er 44 år og er bosatt på Goderstad med familien. Han har fire barn i alderen 4 til 19 år.
Han har et allsidig yrkesliv med utdanning som adjunkt, tømrer og brannkonstabel. Nå jobber han som allmennlærer ved Tvedestrand Skole (Parkveien) og er utrykningsleder på et vaktlag i Østre Agder Brannvesen stasjon Tvedestrand.
Fritid brukes på jakt og fiske, men Espen er engasjert i oppvekst for barn og unge. Oppvekstvilkår opptar ham mest politisk. Han har også vært leder ved FAU på Holt skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**