Maria i velferdsutvalg

Maria Serafia Fjellstad er utpekt av sentralstyret i Venstre til å være med i et utvalg som skal forberede hovedtma Velferd til neste landsmøte (2012).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Maria er 2. kandidat ved lokalvalget og nr 3 på fylkeslista i år. Hun er lege og har dermed fagkompetanse på ett av hovedområdene innenfor velferdsbegrepet.

Leder av utvalget er Per A Thorbjørnsen fra Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**