Lokalpolitisk nettverk . Andre dag 29.05.11

Programmet var delt i tre hovedsesjoner og to parallellsesjoner. Parallellsesjonene hadde som tema Sosiale medier og bruk av nettsider v/ Annika Brandal, og Lage lokale brosjyrer v/ valgkampkoordinator Runa Godø Sæther. Hovedsesjonene var ved politisk rådgiver på Stortinget Audun Rødningsby. Gode diskusjoner om viktige samfunnsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

LPN mai 11

Foto: Ragnhild Helseth

Dagen startet med drilling på Venstre sin miljøpolitikk. Spørsmål drøftet om energieffektivisering, transport, olje- og gassvirksomhet, fiskeoppdrett, rovdyrpolitkk, villaks. Venstre ønsker at flere avgjøreleser tas nærmere innbyggerne. Mindre bestemmelser sentralt fra, men internasjonale avtaler står over uansett.
Energipolitikk er et viktig område for Venstre, både om petroleumsnæringa og fornybar energi.

Neste sesjon var om Venstres næringspolitikk. Her nevnes: Ny grønn skattekommisjon. Formueskatt. Omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge. Etablering ev eget Regelråd som går gjennom effekt av regler og skjemaer for å beholde det som er viktig for bedriftene, og utelate det som viser seg ikke å være til hjelp. Gjelder også for offentlige tjenester. Gode tiltak for bedriftsetableringer.

Siste sesjon var om Venstres velferdspolitikk med tre hovedsatsingsområder.
1.Velferdsreform som sørger for store nok og robuste kommuner som tar flere oppgaver.
2.Vi vil styrke kommunehelsetjenesten og de kommunale omsorgstjenestene.
3.Venstre vil prioritere dem som trenger det mest; fattige, rusavhengige og barnevern.

Samhandlingsreformen ble grundig diskutert, både utfordringer med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Om utfordring med fremtidig sykehusstruktur så sier Venstre at avgjørelsen må tas med utgangspunkt i en nasjonal plan forankret i Stortinget.

Det ble pennende diskusjoner om det store saksområdet velferd.

Mediekonkurransen der lokallagene konkurrerte om beste medieoppslag siden forrige LPN. Mange gode kandidater .ble presentert. Avstemming om beste oppslag ga følgende resultat:

nr.1: Delt førsteplass mellom Hareid og Kristiansund med oppslagene “Diskusjonssalong” og “Hagelin”
nr 2. ble “Sandedamene”
nr. 3 ble “Såpekoking”

Tekst lånt frå Møre og Romsdal Venstre sine nettsider, derav bokmål-tekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**