Miljø og samferdsel

Klimaendringene er den største utfordringen for vår tid. Derfor vil Venstre at Halden kommune skal gå i front for å gjøre det lettere å leve miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig og utvikle kommunen slik at vi får gode samferdselsløsninger.

Venstre vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig og utvikle kommunen slik at vi får gode samferdselsløsninger.
Foto: Reyes Esteban

Miljøvennlig drift av kommunen

Hele kommunen må drives miljøvennlig og i løpet av 2013 skal hele kommunen drives etter moderne miljøkrav. Alle nye offentlige bygg skal bygges miljøvennlig. Kommunen skal, ved nyinnkjøp av biler, kjøpe elbiler til bruk i sentrum.

Lett å gå og sykle

Venstre vil sørge for sammenhengende gang- og sykkelveinett, med nedslipte fortauskanter, mellom skolene og de største boligfeltene og arbeidsplassene i Halden. Vi vil også etablere sykkelparkeringer under tak.

Kollektivtrafikk

For Venstre er det offentliges rolle å legge til rette for at det blir enkelt å velge miljøvennlig. Derfor vil vi legge til rette for dobbeltsportrassé for jernbane fra Ingedal til Kornsjø. Halden Venstre vil styrke «hjem for en 50-lapp» slik at det skal gjelde fra Halden til Tistedal/Torpedalen/Aremark, Berg/Rokke/Isebakke/Sponvika, Prestebakke/Kornsjø/Holtet.

Klimatiltak

Det er kommunens ansvar å sørge for at det slippes ut minst mulig miljøgifter i Halden kommune. Venstre vil derfor sørge for håndtering av deponigass fra Rokke avfallsanlegg innen 2014 og å revidere og konkretisere kommunens klimaplan.

Naturvern og dyrevern

Halden Venstre vil kartlegge og ta vare på det biologiske mangfoldet i Halden. Vi vil også bevare markagrensa i Halden, sikre fast støtte til dyremottaket (i regi av Dyrebeskyttelsen) og sette opp flere søppelkasser der folk ferdes.

Helhetlig kommuneutvikling

Det må det lages helhetlige planer for infrastruktur, miljø- og energibruk, handelssentrum og kommunale tjenester, som gjør at når vi etablerer nye boligområder og annen infrastruktur, så er vi med på å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen med nærmiljøer som er knyttet sammen ved hjelp av kollektivtrafikk. Det skal legges til rette for at alle nye boligområder så langt det er mulig skal benytte fjernvarme eller liknende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**