Gode bomiljø for alle!

Brønnøy Venstre vil støtte opp om den gode utviklingen i kommunen, men vi mener også at vi må ha et bevist forhold til by- og boligmiljø, og ha mot til å styre den positive utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette leserinnlegget er tidligere trykt i Brønnøysunds Avis…

Det er gledelig å høre at utbygging og salg av leiligheter i Brønnøy går godt. Brønnøy Venstre har satt bomiljø og sentrumsutvikling som en av våre hovedsaker, og utvikling av et mer allsidig botilbud er ett av flere tiltak som vi mener kan gjøre Brønnøy til et bedre sted å bo og etablere seg. Når man snakker om bolig blir det ofte stor fokus på eneboliger. For mange er dette en god og attraktiv boform, men både her og i landet ellers ser vi at stadig flere ser fordeler i andre løsninger – leiligheter, rekkehus og tomannsboliger. En leilighet i sentrum er ikke et annenrangs alternativ – tvert imot. I mange livsfaser kan det være viktigere å ha en praktisk og lettvint bolig enn å ha mye plass og stor hage.

Det at flere kan finne en bolig her som passer godt for dem, er positivt i seg selv, men det gir også gode samfunnsmessige effekter. For det første er det effektiv utnyttelse av arealet i sentrum. Når flere bor sentralt avlaster vi innfartsårer og skaper et mer levende sentrum. Det bidrar også til å avlaste boligmarkedet ellers. Mange unge i etableringsfasen ønsker seg en enebolig, og når godt voksne selger eneboliger og flytter inn i leiligheter er det til fordel for alle.

Brønnøy Venstre støtter opp om prosessen for å se på videre utvikling av sentrum. Vi går også inn for at dette arbeidet videreføres og utvides til å omfatte en samlet visjon for videre utbygginger i kommunen. Vi mener det har vært for lite helhetstenkning rundt tidligere utbygginger. Brønnøy kommune må ha gode planer og vilje til å følge dem opp. Vi skal være positiv til utbygging, både når det gjelder store og små prosjekter, men samtidig er det nødvendig at utviklingen styres, slik at helheten ivaretas.

Vi er så heldige å være en kommune som er preget av vekst og utbygginger. Vi må ha mot til å styre den positive utviklingen slik at den bidrar til en stadig mer attraktivt kommune!

Thomas Bjørkan
Leder
Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**