Vefsn Venstres Miljøpris 2011

Vefsn Venstres miljøpris 2011 går til Trine Holmen med sitt prosjekt “Gården som pedagogisk ressurs”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vefsn Venstres miljøpris

Foto: Trond Wika

Verdens miljødag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen 5. juni ble valgt fordi det var på denne dagen den første FN konferansen om miljø ble åpnet i 1972. I etterkant av konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert.

Tema for verdens miljødag i 2011 er "Skog: Natur til tjeneste”.
Skoger dekker en tredjedel av jordens landmasse, og spiller en nøkkelrolle i å gjøre planeten vår beboelig. Skogen utfører viktige “tjenester” over hele verden, gjennom å skape og opprettholde jordas fruktbarhet, sikre vannforsyning, bidra til å begrense virkningen av stormer, flom og branner. Skog spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.

Vefsn Venstres miljøpris 2011 går til Trine Holmen med sitt fantastiske prosjekt “Gården som pedagogisk ressurs”.

01.01.2008 ble det foretatt generasjonsskifte ved Holmen Gård. Ny eier, Trine Holmen ønsker å ta vare på dens rike tradisjoner, historie og kulturlandskap på best mulig vis gjennom flere satsingsområder:

Gården som pedagogisk ressurs
Aktivitetsleir for barn og unge
Turisme og utmarksbasert næringsvirksomhet
Oleannas Stue — kafe og restaurant
Kurs, konferanse og SPA
Nissene på låven — juletradisjoner

Trine Holmen er oppvokset på gården i Eiterådalen og overtatt den etter sin far i 2008.
Hun ønsker å utvikle et tilbud som skal integreres i skoleplanene til Vefsn kommune hvor elever i 4.-6. trinn på alle barneskolene i kommunen har en obligatorisk lærearena på gården. Målet er at elevene skal kunne jobbe med teori i klasserommet i kombinasjon med praktisk arbeid på Holmen Gård, knyttet opp mot elevbedrift. De har jobbet med tema som Skogbruk før og nå, samt jordbruk med potet og grønnsaksdyrking.

Trine vil vise dagens ungdommer hvordan det er å ta i bruk ressurser man har og samtidig ikke glemme gamle tradisjoner. Ser sammenhengen hvordan ting ble gjort før og nå. Og ikke minst vise den fantastiske naturen vi har og hvordan å ta vare på den. En av hennes tusen ideer hun har er et prosjekt à la "Energikampen" med synliggjøring på miljøsparende tiltak. Det blir kjempespennende og ser hva hun klekker ut i framtiden! Vefsn kan være stolt av og har mennesker med slik pågangsmot som Trine Holmen. Det er viktig at våre barn får kunnskap om hvordan naturen fungerer og hvor viktig det er å ta vare på den fordi dagens ungdom er vår framtid!

Fra Vefsn Venstre kom Franziska Wika og lederen Carola Karl Urvik som delte ut blomster og litografien “Morgenstund” av Kjell Thorjussen.

Carola K. Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**