Ås Venstre på besøk på UMB

I april, mai ogj juni i år skal Venstre besøke kunnskapsinstitusjoner over hele landet. Målsettingen er å få større innsikt i hverdagen til dem som jobber innenfor kunnskapsinstitusjoner i Norge og få innspill på hvilken politikk som bidrar til å bygge et kunnskapssamfunn for fremtiden, både lokalt og nasjonalt. Ås Venstre var i dag på besøk hos UMB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solveig Schytz, Inge Solli og Siri Engesæth på UMB på Ås

Foto: Gisle Bjørneby

Skal vi utforme en politikk som er til nytte for lokalmiljøet vårt ønsker vi å få innspillene fra dem som jobber hver dag innenfor feltet og kjenner hvor skoen trykker.

Leder i Ås Venstre og 2.kandiat til fylkestingsvalget, Solveig Schytz hadde med seg fyklesvaraordfører Inge Solli på besøk hos UMB, og ble møtt av rektor Hans Fredrik Hoen og prorektor Mari Sundli Tveit.

Dette er en "lytte- og lærekampanje". Vi besøker primært for å lære og få innspill i vårt videre arbeid. Venstre har store ambisjoner på kunnskapsfeltet, og er opptatt av å få tilbakemeldinger som kan bidra til at vi hele tiden er oppdatert på hva som er de største utfordringene. Denne besøksrunden er for oss i Venstre å ta ombudsrolle som politikere på alvor og sette folk først sier Inge Solli.

Ledelsen på UMB gav en god innføring i utfordringene UMB står overfor med sterk økning i både studenter og ansatte. Hoen og Sundli Tveit løftet særlig fram behovet for bedre kollektivtransport til og fra Ås og UMB, det store behovet for nye studentboliger, det store etterslepet på vedlikehold av den verneverdige bygningsmassen ved UMB og behovet for fullfinansierte studieplasser.

Videre løftet ledelsen ved UMB fram utviklingen av Ås og kommunens rolle som tilrettelegger og utvikler i den utviklingsfasen UMB nå går inn i,- med fusjonsprosessen med Norges Vetrinærhøyskole og den utbyggingen som skjer fram mot 2018. Ledelsen ved UMB er opptatt av sentrumsutviklingen i Ås, at vi får et aktivt og attraktivt Ås sentrum med kulturtilbud, næringsliv og godt tjenestetilbud.

Det er flott å få så mange konkrete og gode innspill til både lokal, regional og nasjonal politikk fra dem som virkelig kjenner hvor skoen trykker sier Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**