Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2011 i Kristiansund

Konferansen hadde mange viktige tema på dagsorden. Åpningsforedraget var ved fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Rekruttering, forskning, verdiskaping, sjøareal, markeder for laks og torsk var blant temaene. Møre og Romsdal Venstre var tilstede på konferansen. Nestleder Ragnhild Helseth møtte på vegne av fylkesstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fiskerikonferanse program

Foto: rh

Mye interessant ble lagt frem. Her nevnes et utvalg av temaer og utsagn fra konferansen.

Rekruttering av riktig arbeidskraft. Hvordan få ungdommer til å ta yrkesvalg innen fiskerinæringen. Migrasjon i forbindelse med arbeidskraft og utfordringer med korte arbeidsopphold og utfordringen å få folk til å bosette seg. Språkopplæring og sosialt nettverk viktig for stabil arbeidskraft rekruttert fra utlandet.

Fiskerikonferansen lov

Foto: RH

Forskning, innovasjon og utvikling som grunnlag for verdiskaping. Makroøkonomiske analyser av fiskeri fremover som angår eksport.

Forskjellen på laksenæringen og torskenæringen når det gjelder bearbeiding av fisk og markedsføring. Er det mer enn at torskefiske er jakt på fiskefeltet og laks er stedfast i mærer?

Tekst sjøareal

Foto: RH

Areal i kystsonen. Økt konkurranse om sjøarealene gir behov for å avklare hvilke spilleregler som gjelder. Gullestadutvalgets rapport "Areal til begjær" ble omtalt. Viktig dokument om fremtidig forvaltning av kystsonen som nå er ute på høring. Problemstillinger knyttet til oppdrettsanlegg i sjø; produksjonsområder, utsettsoner, tilleggssoner for settefisk. Kjøreregler areal for sameksistens mellom kystfiskere, oppdrettsnæring, oljevirksomhet, turisme.

Tekst lov

Foto: RH

Lovverk som påvirker firskerinæringa sin virksomhet.
Sjøareal må forvaltes nasjonalt, ikke regionalt, ble det hevdet i foredrag.
Politikere må ha kunnskap for å fatte gode beslutninger. Ofte er dagens firskeripolitikk satt inn i gårsdagens rammebetingelser. Vi må se på dagens rammebetingelser og fremtidige utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**