Trenger vi Greater Stavanger?

Strand Venstre foreslår at Strand kommune trekker seg ut av partnerskapet med Greater Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Greater Stavanger gjør i følge evalueringen utført av IRIS en god jobb med analyse og merkevarebygging av Stavanger regionen, og de kommunene som bruker tjenestene aktivt får mest ut av samarbeidet.

For Strand kommune er det ikke like lett å se verdien av Greater Stavanger. Rådmannen oppsummerer nytten med at Scana har fått litt hjelp i Housten, og at Smartkommuneportalen med lenker til forskjellige tjenester relatert til plan- og byggesaker. I tillegg er det noen generelle punkter i forbindelse med universitetsmiljø og nettverksbygging. Ingen av bedriftene som har mottatt forespørsel har levert inn uttalelser. Dette tilsier at Greater Stavanger ikke er spesielt viktig for det lokale næringslivet.

Næringsutvikling handler om å skape verdier, og næringsutvikling i Strand skal handle om å skape verdier i Strand. Venstre mener at kommunen vil få mer ut av å bruke pengene direkte på næringlivsutvikling lokalt i kommunen.

Sølve Hatteland(V) forslår derfor i formannskapsmøtet 8. juni at kommunen ikke deltar i partnerskap med Greater Stavanger, men heller bruker ca. 1/3 (kr. 100 000.-) av kontigenten i et næringsutviklingsfond for å støtte bedriftsetableringer i Strand kommune. I tillegg avsettes det 100.000 til turistinformasjon i kommunen, og det resterende beløpet avsettes til disposisjonsfondet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**