-Framtidens arbeidsplasser er klimavennlige

Venstre reagerer kraftig på at LO ikke lengre støtter målsettingene klimaforliket fordi det blir kostbart og krevende. – Dette er bakstreversk, sier Venstres Helge Solum Larsen. -Det er et stort paradoks at LO kommer med dette samme dag som Aker tilbys å være med på CO2 fangst og lagring i USA. Framtidens arbeidsplasser er klimavennlige, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Solum Larsen er fylkesordførerkandidat for Venstre i Rogaland.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet som dokumenterer at de norske utslippene øker. Utslipp av klimagasser økte med 4,8 prosent i 2010.
-Utspillet fra LO truer framtidas norske arbeidsplasser og hindrer den omstillingen vi trenger i norsk næringsliv. Det er et klimavennlig næringsliv som kan utgjøre et konkurransefortrinn for Norge, og skape en bærekraftig vekst for framtida, sier Solum Larsen.

Venstre har lange påpekt muligheten for å kutte klimagassutslipp drastisk ved kraftig satsning på miljøvennlig transport i byene som bybane på Nord-Jæren og en storstillt togutbygging.

I Rogaland skal utslippene fra Kårstø lagres. Rogaland Venstre ønsker å flytte regjeringens utsatte månelandingsprosjekt fra Mongstad til Kårstø.

Gassco og Gassnova har kartlagt muligheten for en integrasjon mellom gasskraftverket og gassprosesseringsanlegget på Kårstø. En integrasjonsløsning vil kunne bidra til å redusere de samlede utslippene på Kårstø.
-Denne kartleggingen må nå danne grunnlaget for en rask investeringsbeslutning om å satse på Kårstø, sier Solum Larsen. -Det vil utløse krefter som vil satse industrielt og miljømessig riktig, det virker det ikke som Statoil har interesse av, men det er det heldigvis andre som ser, sier Solum Larsen. Venstre er fast bestemt på å støtte den industrielle utviklingen på Haugalandet.

Les mer om Kårstøplanene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**