OM RETORIKK

Retorikken ble tidlig etablert og viktig i gresk kultur og overtatt av romerne og brukt videre i Middelalderen. Den inngikk som en av de “sju kunster” (fag i romernes utdannelse). Den ble også videreført av kirkefaren Augustin, han skrev De Doctrina Christiana, som la grunnlaget for preken-retorikk. Retorikken ble mindre aktverdig på 1800-tallet, men har fått fornyet interesse etter annen verdenskrig, bl.a. med nye bidrag av Ernst Cassirer og Kenneth Bruke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Seip

Foto: B.Aartun

1. HVORFOR BRINGE INN "ANTIKVARISKE" TING OM DETTE NÅ? fordi det jan bevisstgjøre oss mer om oss selv og motstanderne. Retorikk benyttes uavhengig om vi vedgår det eller ikke.
2. HVA ER SÅ RETORIKK? I DET FØLGENDE SIER JEG NOE OM HISTORIKK, RETORIKKENS MÅL, MIDLER. ISÆR MYE OM TALER. VI AVSLUTTER MED TO ØVELSER.
HISTORIKK: RETORIKK SOM 1 AV DE 7 UNDERVISTE KUNSTER I ANTIKKEN. SENERE VIKTIG SOM PREKENLÆRE. "UTDØDD" FRA 1800-TALLET. RENESSANSE I DET 20. ÅRHUNDRE.
RETORIKK = TALEKUNST. DER MÅLET ER Å LØSE KONFLIKTER VED OVERTALELSE (PEITHO) FRAMFOR MED VOLD, MENS MIDLET FOR Å SKAPE OVERTALELSE ER TILLIT (PISTIS).
RETORIKK  BONDEFANGERI (JF PLATON)
3. ULIKE SIDER OM TALER
TRE VILKÅR
1. HANDLINGSROMMET (KAIROS)
2. MATERIALET (DOXA)
3. SPRÅKRELASJONEN (APTUM)
TRE TILLITSMIDLER
1. BEHAGE (DELECTARE)
2. BELÆRE (DOCERE)
3. BEVEGE (MOVERE)
TRE APPELLER
1. PERSONLIGHET, TROVERDIGHET (ETHOS)
2. SPRÅKLIG (LOGOS)
3. EMOSJONELL (PATHOS)
FEM TREKK VED INNLEDENDE OG UTFØRENDE ARBEID
1. OPPFINNELSE (INVENTIO)
2. DISPONERING (DISPOSITIO)
3. STIL (ELUCUTIO)
4. MEMORERING (MEOMORIA)
5. FRAMFØRING (ACTIO)

Hans Hammond Rossbach

Foto: B.Aartun

TIL HVER AV DISSE DELENE ER UTARBEIDET UTFØRLIGE TEKNIKKER. FOR EKSEMPEL TIL STIL (JF SKRUD/FIGURLÆRE)
SJU DELER
1. EN VEKKE VELVILJE (EXORDIUM)
2. EN GIR FAKTA (NARRATIO)
3. EN PRESENTERER TALENS ANLIGGENDE (PROPOSITIO)
4. EN FRAMSTILLER ORDNINGEN OG METODEN (PARTITIO)
5. EN PRESENTERER PROARGUMENTASJON (CONFIRMATIO)
6. EN PRESENTERER MOTARGUMENTASJON (REFUTATIO)
7. EN OPPSUMMERER (CONCLUSIO)
4. ØVELSER.
A) HOLD ET 2 MINUTTERS INNLEGG OM HVORFOR EN SKAL STEMME VENSTRE. LEGG SÆRLIG VEKT PÅ NOE AV DET NEVNT FORAN (HVORDAN EN VEKKER TILLIT, HVORDAN EN FÅR OVERTALT PÅ ÆRLIG OG GOD MÅTE). TILHØRERNE SKAL KOMMENTERE INNLEGGET.
B) SE SPESIELT PÅ SISTE UKERS DEBATTER OM HIJAB. DER EN OGSÅ HAR TRUKKET INN SPØRSMÅLET OM ISLAMISERING. HVORDAN KAN VI I VENSTRE SNAKKE OM DETTE? VED GOD RETORIKK MOTVIRKE ANDRES MISBRUK AV SAKEN?

Bibliotek

Foto: Wikipedia commons

Et noe lengre dokument Retorikk II (8 siders) antas uansett være en nyttig kontrast til kanskje “for moderne” og “psykologisert” retorikk (informasjonsarbeid) som Havro Hansen & co kommer med, strategisk lagt ut nå rett før de kommer.
Les hele artikkelen ved å klikke her
Av Erik Aares

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**