Sigdal ber om mer penger til FV 287

Venstre fikk fredag med seg kommunestyret på et enstemmig vedtak om å be om tilleggsbevilgning fra fylkeskommunen til en skikkelig opprustning av strekningen Foss bru-Bergerud på FV 287.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette skjedde på bakgrunn av interpellasjon fra varaordfører Runolv Stegane (V). Ordføreren var ganske vag i sine svar. Men etter en sterk oppfordring fra Stegane om at kommunen burde stå samla i drøftinger med Statens Vegvesen og fylkeskommunen, vant Venstre fram.

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg er veldig glad for støtten. Et enstemmig vedtak betyr at det kan være håp om å nå fram overfor fylkeskommunen. Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) var jo veldig påositiv i sitt svar da jeg tok opp saken i fylkestingets spørretime onsdag, sier Stegane.

Vedtaket:
Sigdal kommune ber om et omgående møte med Buskerud fylkeskommune og Statens Vegvesen for å drøfte planlagt oppgradering av parsellen Foss bru-Bergerud på FV 287.
Sigdal Kjøkken AS og representanter for lastebilnæringa inviteres til møtet.
Sigdal kommunestyre vil på det sterkeste anmode Buskerud fylkeskommune om å tilleggsbevilge midler for utbedring av Foss-Bergerud. Prosjektet må løftes opp til samme standard som ved utbedringene på strekningene Prestfoss- Sandsbråten og Hole bru-Foss bru på FV 287.

Sigdal kommunestyre vil påpeke at det har vært et godt samarbeid med fylkeskommunen og Statens Vegvesen i forbindelse med kommunens forskuttering av 65 millioner kroner ved tidligere utbedringer og ser fram til konstruktive drøftinger når det gjelder parsellen Foss-Bergerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**