– 102 elever på videregående skoler i Vest Agder blir mobbet flere ganger i uka

– 102 elever på videregående skoler i Vest Agder oppgir at de blir mobbet fleie ganger i uka. Jeg antar at det her finnes store mørketall, da mange som blir mobbet ikke vil vedkjenne dette ovenfor lærere, foreldre og seg selv, og de prøver å skjule det. Men, nå forholder vi oss til de 102 elevene som rapporten viser. Dette er alvorlig, sa Venstres fylkestingsrepresentant Melinda Kvinlaug i fylkestinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Melinda Kvinlaug på talerstolen

Melinda Kvinlaug på talerstolen
Foto: Jan Kløvstad

102 elever ved skolene våre gruer seg for å gå på skolen, blir såret og lei seg daglig og lever i frykt for hva som kan skje. De fleste som blir mobbet utvikler et lavt selvbilde, får problemer med å fokusere på undervisning og ta til seg læring. Mange har høyt fravær.

Andre statistikker som går på levekår og folkehelse viser at disse ungdommene er i risikogruppen
for å: – ikke fullføre videregående skole
– utvikle atferdsvansker
– utvikle psykiske og fysiske lidelser
– ikke komme ut i arbeidslivet
– bli ung ufør
– komme inn i rusmiljøet eller kriminalitet
– ta selvmord

Dette kan vi ikke risikere. Selv om skolene jobber med å bekjempe mobbing og har handlingsplaner og strategier for dette, er mitt inntrykk at mye av ressursene settes inn rundt mobbeofferet, noe som fører til en ytterligere stigmatisering.

En ungdom som mobber vil fortsette med det, hvis ikke det får konsekvenser. Hvis en elev bryter skolens reglement, eksempelvis røykeforbudet kan dette føre til anmerkning, brev til foresatte, nedsatt karakter i orden og oppførsel. Gjentatte brudd på skolens regler kan føre til utvisning. Elever som gjør hærverk på skolens eiendom risikerer i verste fall politianmeldelse. Alt dette er alvorlige ting, men hva med mobbere som frarøver en medelev hele ungdomstiden, samt påfører vedkommende uopprettelige skader?

Melinda Kvinlaug la fram dette fellesforslaget fra Venstre og Demokratene:
“Det innføres en felles handlingsplan mot mobbing i Vest-Agder skolene. Dette må implementeres i skolenes regelverk. Mobbing må få konsekvenser på lik linje med å drive hærverk på skolens eiendom.

Forslaget fikk nesten flertall, det ble 17-18 og falt. melinda Kvinlaug ble anmodet av fylkesordføreren og HKU-leder å legge det frem i hovedutvalget som sak og det er godt håp om fat alle partier da kommer til å slutte seg til det i siste fylkestingsmøtet i denne perioden, i september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**