Bedre framkommelighet for bil skjer på bekostning av kollektivsatsing

Høyre, Krf og Frp i Stavanger har valgt å følge opp Frps benkeforslag fra fylkestinget i fjor, ved å åpne kollektivfeltene på RV509 for biler med mer enn to personer. — Dette fjerner oss fra å få til en skikkelig kollektivsatsing på Nord-Jæren, sier Venstres fylkesordførerkandidat Helge Solum Larsen. Han er overrasket over at dårlig framkommelighet i trafikken blir møtt med tiltak som bedrer situasjonen for privatbilismen. —Venstre er klare på at det er kollektivtransporten som skal sikres bedre framkommelighet, sier han. Som resultat av flertallets avgjørelse blir det nå åpen konflikt med samferdselsmyndighetene. —Dette tjener ikke regionen, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum larsen stavanger rogaland

Foto: 2020park, Tone Eldøy

-De partiene som nå går inn for å gi privatbilene tilgang til kollektivfeltene, burde være i stand til å vise inndekning for 250 til 300 millioner. Det er det vi taper sammenlignet med Trondheim på ved at vi ikke får flerårlig avtale om belønningsmidler til kollektivtransporten, og det er et minimum av det vi trenger for å få kollektivtransporten på Nord-Jæren til å fungere, sier Solum Larsen.

Ingen ble hørt
Forslaget ble behandlet uten at faginstanser og andre er gitt formell mulighet til å uttale seg. Dette gjelder Statens vegvesen som vegholder, Kolumbus som ansvarlig for drift av kollektivtransporten, og andre som drosjenæringen og elbilforeningen som representerer trafikantgrupper som av berettigede grunner får bruke kollektivfeltene i dag.
Vegvesenet er vegeier av riksveiene, og det er av den grunn ikke Stavanger kommune som har endelig ord i forfold til dette, Vegvesenet har allerede varslet at de vil anke saken til departementet. —Dermed blir den eneste konsekvensen av dette at vi legger ut med de vi skulle ha bedre samarbeid med. Dette blir det motsatte av det Venstre i lang tid har arbeidet for; – at Nord-Jæren skal få økte statlige midler, sier Solum Larsen. —Venstre vil aldri stille seg slik at Rogaland taper i forhold til statlige bevilgninger.

Dialog eller konflikt?

Helge Solum Larsen har deltatt i flere møter med departementet for å sondere muligheten for økte midler. Solum Larsen deltok sammen med Fylkesordfører Tvedt og leder av samferdselsstyret Kvaløy da søknaden om midler for 2010 ble lagt fram. Han deltok også sammen med Høyres Christine Sagen Helgø da storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim sammen med vestlandsrådet ble invitert av samferdselsministeren til møte om transportutfordringene i slutten av februar.
—Jeg opplever at signalene er helt entydige. Departementet krever bedre fremkommelighet for kollektivtransporten og vilje til å satse på den og de viser til klimaforliket, sier Venstretoppen.

Klimaforliket
I følge Klimaforliket inngått på Stortinget 17. januar 2008, mellom partiene, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skal det gis midler til byer som har tiltak som virker begrensende på biltrafikken.
Forliket sier mellom annet:
"Belønningsordningen skal premiere dokumenterte resultater, det vil si en påvist vekst i andelen kollektivtransport på bekostning av personbiltrafikken. I en fase hvor ordningen utvides og styrkes vil det også være nødvendig å basere tildeling på basis av planlagte og politisk vedtatte transporttiltak.
En forutsetning for tildeling av midler fra belønningsordningen er at det iverksettes tiltak, eller nylig har blitt iverksatt tiltak, som virker begrensende på personbiltrafikken. Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes."

Det er en målsetning at storbyområdet på Nord-Jæren skal sikre seg flerårlig avtale med departementet om belønningsmidler til kollektivtransporten på det overnevnte grunnlag. Partene i forliket peker på at tiltakene som er kvalifiserende for økt støtte skal virke "begrensende på personbiltrafikken". I dag taper Nord-Jæren i størrelsesorden 250 til 300 millioner sammenlignet med Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**