Å satse på læreren er å satse på eleven!

Storbyen Kristiansand er en kunnskapsby. En by som med eget universitet og mange kunnskapsbedrifter har store vekstmuligheter. En by som har ambisjoner for skolen og vil at de yngste skal få det beste utdanningstilbudet som er mulig å gi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Dag Vige

Foto: WestFoto Henning Vik

En god skole skapes i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev mest mulig kunnskap, ferdigheter og tro på egne evner. For å skape en bedre skole er det avgjørende at lærerne som skal utføre jobben, er motiverte, kompetente og trygge voksne. Lærerne utgjør bærebjelken i skolen. Høy kompetanse er nødvendig for at de skal kunne utføre sin oppgave på en best mulig måte, og for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte.

Universitetet i Agder er en viktig del av byen. Kommunen skal både være en aktør i og en tilrettelegger for samspillet og samarbeidet mellom universitetet og regionen. Storbyen Kristiansand er en universitetsby. Nå er det på tide at vi også blir en synlig studentby. En by der studentene ikke bare studerer, men også lever og skaper liv i sentrum. Vi må se studentene i bybildet — døgnet rundt.

Dette er tre av de sakene som jeg mener er viktig for at Kristiansand skal være en kunnskapsby:

 Ungdomskandidat, Kathrine N. Hald

Ungdomskandidat, Kathrine N. Hald
Foto: WestFoto/Henning Vik

• Utvikle Kristiansandsskolen til å også ha rom for et mer lokalt preg med læringsinnhold og emner tilpasset byen og regionen vår.

• For å gi et bedre tilbud til skoletrøtte elever og forebygge frafall i videregående skole, bør ungdomsskolene gis større frihet. Dette bør innebære en mulighet til å tilby et mer praktisk og kreativt utdanningsløp, og mindre teoretisk undervisning for de som trenger det.

• For å knytte universitetsområdet og sentrum nærmere sammen, vil vi utvikle en sammenhengende trasé, med blant annet en gang- og sykkelbro over elva. Vi vil også tilrettelegge for etablering av sentrumsnære studentboliger – samt arenaer og tilbud til studenter i Kvadraturen.

Vil du vite mer om hva Kristiansand Venstre mener om disse sakene eller om andre temaer, så finner du programmet vårt ved å trykke her. Jeg håper også du kontakter meg om du har spørsmål, kommentarer eller har noen gode råd å gi. Min e-postadresse er [email protected] og mitt telefonnummer er 91 58 44 84.

Jeg ønsker deg et godt valg!

Hilsen Dag Vige
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**