Sellafield er Nordsjøens største trussel

Fukushima-anlegget i Japan lekker i dag fortsatt store radioaktive vannmengder ut i sjøen. Katastrofen for noen uker siden, har så langt vist med tydelighet at atomkraftanlegg ikke er så sikkert som teknokratene hevder. Nå vil Tyskland stenge alle sine 17 reaktorer innen 2022, Sveits vil ikke bygge nytt og selv Italia vil stoppe opp med å utvikle nye anlegg. Det er godt nytt for oss som arbeider for et atomkraftfritt Europa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


De som opplevde Tsjernobyl-ulykken i 1986 husker skrekken da det radioaktive nedfallet nærmet seg hjemmene våre i Agder. Verden var med ett blitt mye mindre.

Sellafield

Sellafield
Foto: Ms

Også Nordsjøregionen er truet av radioaktiv lekkasje. Det britiske anlegget B215 Sellafield og det franske Le Hague er reprosesseringsanlegg som bearbeider atomavfall til lagring. Fare for lekkasje, brann og eksplosjon er til stede i begge anleggene, og enkelte "mindre" episoder gir grunn til bekymring. Det mest påfallende, både ved Fukushima og Sellafield, er likevel myndighetenes totale mangel på åpenhet når ulykker skjer.

Nordsjøkommisjonen, som er en organisasjon av folkevalgte medlemmer fra hele Nordsjøregionen, har gjentatte ganger påpekt farene ved radioaktiv lekkasje, brann og eksplosjoner ved Sellafield. Også dette året generalforsamling påpekte hvor nødvendig det er å sette en stopper for disse anleggene.

Da er det bedre å gi full fart for fornybar kraft. Heldigvis skjer det nå i stort omfang i hele Nordsjøregionen. Vindkraft og andre fornybare energikilder både på land og til sjøs kan og vil bli den gode erstatteren.

Da kan fremtiden bli en ren fornøyelse.

Øystein Haga og Marianne Sigurdson Lyngvi, medlemmer av Nordsjæøkommisjonen.
1. og 2. kandidat til fylkestinget i Aust-Agder for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**