Inge Solli, varaordfører i Nittedal

Inge Solli (f. 1959) bor på Hagan. Han er varaordfører, formannskapsmedlem og gruppeleder for Venstre i kommunestyret. Han er fylkestingsmedlem og medlem i hovedutvalg for samferdsel i Akershus.
Inge har bakgrunn som IT-leder i Storebrand og IBM, og har vært fylkesvaraordfører 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Inge Solli, varaordfører i Nittedal.

Inge Solli, varaordfører i Nittedal.

Han er utdannet innen markedsføring og økonomi ved BI-Norges Markedshøyskole.

Inge er opptatt av å få på plass et bedre kollektivtilbud, en framtidsrettet miljøpolitikk og en skole for kunnskap og like muligheter. Han vil sikre varm velferd til de som trenger det og styrke det pedagogiske miljøet i barnehagene.

Inge vil ha sentrumsutvikling i midtbygda med kulturhus og idrettsarenaer. Han er kulturinteressert, og liker å reise, blant annet til vakre Italia.

Inge synger i Nittedal Bygdekor, og har vært skuespiller i alle Nittedalsrevyene siden 2001.

Han har i en årrekke vært med i Amnesty Internasjonal, og har vært medarrangør i den årlige fredskonserten.

6 gode grunner til å stemme Venstre:

Nittedal sentrum
Vi vil bygge midtbyen, den såkalte kvadraturen først. Riksvei 4 legges i ny trase for å gi utviklingsareal i sentrum. 


Kulturhus nå
Vi vil bygge nytt kulturhus istedet for å bruke penger på å bygge om samfunnssalen. Nittedal trenger et kulturhus nå.


Ta i bruk Nitelva
Vi vil ha rent badevann i Nitelva og etablere en sti langs elva, i første omgang mellom Slattum og Åros bro.


Sterk satsing på frivillighet
Vi vil motivere og støtte lag og foreninger innen kultur, idrett og annet frivillig arbeid.


Kjøkken ved sykehjemmene
Vi vil gjeninnføre lokale kjøkken ved Skytta og Døli. Mat er viktig både for helse og livskvalitet.

Norges beste skole
Vi vil tilføre kompetanse og midler til skolene slik at vi kan ha reelle muligheter for å få landets beste skole i Nittedal.


Vi er klare for å gjøre jobben – for Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**