Program 2011 – 2015

Notodden har fantastiske muligheter.
Notodden VENSTRE vil gjøre noe med dem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Programforside2011

 

Venstre vil gripe mulighetene
– Med kunnskap og kreativitet skal kommunen utvikles og bli attraktiv for folk og næring.

– Notodden skal bli en moderne, effektiv og fremtidsrettet kommune der folk både har noe å leve av og noe å leve for!

Last ned programfolder som pdf her.

KUNNSKAPSUTVIKLING
-å investere i femtiden!

Skolebarn

VI VIL GI VÅRE BARN DET BESTE SKOLETILBUDET!

Venstre vil ha en skolestruktur som er tilpasset dagens behov og krav. Skolen skal tilby et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Venstre vil heve kvaliteten i opplæringen. Læreren er avgjørende for elevenes læring. Vi vil satse på læreren og kompetanseheving.

Venstre vil redusere frafallet i videregående skole. Grunnskolen legger grunnlaget for videre læring. Det nye faget Utdanningsvalg og bedre rådgiving er viktig for at flere skal fullføre videregående.

Vi må videreutvikle og forplikte samarbeidet mellom høgskolen og Notoddens grunnskoler.

NÆRINGSUTVIKLING
-noe å leve av!

bedrift

VENSTRE VIL AT NOTODDEN SKAL VÆRE EN NYTENKENDE OG LØSNINGSORIENTERT KOMMUNE OG BIDRA TIL AT GODE IDEER SETTES UT I LIVET.

Venstre vil at vi skal være en JA-kommune med en lav terskel for de som vil etablere ny virksomhet.

Investorer, gründere og entreprenører med skapertrang og pågangsmot, skal møte en kommune som er hjelpsom, forutsigbar og som tilbyr praktiske løsninger.

For å stimulere til økt nyskaping og nye bedrifter i Notodden må tilgangen til risikokapital økes. Venstre vil jobbe for et lokalt såkorn-og risikokapitalfond (tidligfasefond).

KULTUR og STEDSUTVIKLING
-noe å leve for!

Hair

FOR VENSTRE ER ET MANGFOLDIG KULTURTILBUD AVGJØRENDE!

Frivillige lag og organisasjoner er selve livsnerven i en kultur-kommune. Mange opplever det gode liv nettopp her hvor man får realisert kreativitet, skaperkraft og prestasjoner i en sosial sammenheng samtidig som man også gjør noe for andre og for samfunnet.

Notodden VENSTRE vil øke tilskuddene til lag og organisasjoner.

Notodden VENSTRE vil ta vare på og videreutvikle Notoddens kulturinstitusjoner som; Bluesfestivalen, Telemarksgalleriet, Kulturskolen, Stavkirken, Eldresenteret Skoland og nå snart Bok— og Blueshuset.

VENSTRE ser det som viktig å ha uformelle møteplasser for ungdom og voksne, og ønsker å oppmuntre til utvikling og bruk av kafeer, utesteder og andre sosiale treffpunkter.

-Opplevelse

BokBluesHus

VENSTRE vil støtte ungdomsklubben. Vi vil lytte til
ungdommenes ønsker og se på muligheten for å flytte den til en mer synlig, populær og sentral møteplass.

En aktiv og allsidig utelivsbransje er viktig for et levende sentrum! Drivere som ønsker å utvikle innholdet skal få samme hjelp som nyetablerere i andre bransjer.

Satsing på turisme vil bli viktigere for Notodden. Vi ser store muligheter for nye aktiviteter knyttet til vannet. Venstre støtter helhjertet opp om å bli Verdensarvsted.

Trygghet og gode tjenester
– omtanke og et verdig liv for alle

eldre ektepar

Venstre vil at Helse og omsorgspolitikken skal være preget av kvalitet, forutsigbarhet, verdighet og respekt for den enkelte.

Alle innbyggere skal vite at kommunen stiller med et godt helse— og omsorgstilbud når en trenger disse tjenestene.

Alle tilbud skal søkes å være tilpasset den enkelte. Vi vil legge vekt på å bevare funksjon og selvstendighet så lenge som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**