Varm velferd – når du trenger det

– Det må satses på utbygging av god, behovstilpasset eldreomsorg i kommunen. Vi ønsker å gjeninnføre lokale kjøkken ved Skytta og Døli. Mat er en svært viktig faktor for både helse og livskvalitet, sier Ingjerd Jahnsen Fjøsne som er 2.kandidat for Venstre i Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ingjerd Jahnsen Fjøsne, Nittedal Venstre.

Foto: Nittedal Venstre

Venstre vil sikre Nittedals innbyggere en meningsfylt alderdom og verdig omsorg uavhengig av personlig økonomi og sosialt nettverk.

Bo hjemme
Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det. Vi vil styrke praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) med god mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i kulturtilbud, foreningsarbeid, politisk arbeid og være en ressurs i lokalsamfunnet.

Verdig pleie og omsorg
Vi er sprekere, og vi blir flere som blir eldre, så vi må ha fokus på framtidige behov. Det må derfor sikres en videre utbygging av god, behovstilpasset eldreomsorg i kommunen. Det er viktig med en helhetlig plan for pleie og omsorg slik at de økende og endrede behov blant innbyggerne blir ivaretatt.

Kjøkken ved Skytta og Døli
Vi ønsker å gjeninnføre lokale kjøkken ved Skytta og Døli. Mat er en svært viktig faktor for både helse og livskvalitet. Vi ønsker også å gjennomføre en ny politisk behandling av kriterier for tildeling av plasser ved sykehjemmene.

Dagtilbud for eldre
Eldresentrene i Søndre Nittedal og i Hakadal skal beholdes, og vi vil opprette tilsvarende tilbud i Rotnesområdet. Ved utarbeidelse av kommunedelplan for sentrum skal det settes av tomt til framtidig sykehjem, dagsenter og tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede i Rotnes-området. Vi mener dessuten at eldresentre må plasseres slik at de fremmer opplevelser, ikke avstand til det pulserende liv i samfunnet. Derfor mener Venstre at det i stedet for å etablere dagsenter for eldre/funksjonshemmede på Solli må opprettes et tilbud i sentrum av Nittedal, gjerne knyttet til kulturhuset som Venstre arbeider for å få etablert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**