Vil ha styrket pedagogisk miljø i barnehagene

– Driftsbetingelsene for barnehagene må bedres, og det må satses på gode rekrutteringsordninger for å skaffe tilstrekkelig kompetent personell til bygdas barnehager, sier Berit Halvorsen Bjørgan som er Venstres 4.kandidat i Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Berit Halvorsen Bjørgan, 4.kandidat for Venstre i Nittedal.

Berit Halvorsen Bjørgan, 4.kandidat for Venstre i Nittedal.

Venstre vil at barnehagetilbudet i Nittedal skal holde høy kvalitet. Driftsbetingelsene for barnehagene må bedres, og det må satses på gode rekrutteringsordninger for å skaffe tilstrekkelig kompetent personell til bygdas barnehager.

Sterkt faglig miljø
Erfaring viser at barnehagene som har et høyt antall pedagoger og et sterkt faglig miljø, tiltrekker seg og beholder pedagoger. Vi må derfor styrke det pedagogiske miljøet i barnehagene.
Ansatte i barnehagene må tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser, og relevant etterutdanning.

Førskoleutdanning
Vi vil styrke muligheten for ufaglærte til å ta førskolelærerutdanning ved å tilby stipend eller dekking av læremateriell. Det bør vurderes å etablere en gratis assistentskole for ufaglærte. Nittedal kommune må utvide bruken av spesialpedagoger i barnehagene for å styrke både kommunale og private barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**