Ja til søndagsåpent bibliotek

Vår lokale biblioteksjef Bjørg Gjærdingen drømmer om søndagsåpent bibliotek. Det er en drøm
Fredrikstad Venstre deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ulf Trenum

Foto: Tommy Ødegaard

Som kunnskapsformidler er bibliotekene en viktig del av lokalsamfunnet Fredrikstad. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Biblioteket må også ha åpningstider som passer inn i en stadig mer hektisk hverdag for mange av oss, derfor sier vi ja til søndagsåpent bibliotek.

Vi mener og ønsker at biblioteket skal være Fredrikstads viktigste kulturinstitusjon. I tillegg bidrar velutstyrte og bemannede skolebibliotek til god undervisning, og hjelper elevene med å lære seg å lære. Bibliotekene spiler også en viktig rolle i integreringen av minoritetsspråklige. Fredrikstad Venstre vil ha en gjennomgang av bibliotektilbudet i byen med sikte på å samordne tilbudet mellom biblioteker og skolebibliotek bedre enn i dag. Ved å åpne opp skolebibliotekene for allmennheten vil både tilbudet til elevene og tilbudet til befolkningen bli bedre. Vi vil prioritere bibliotekene i kulturpolitikken, slik at vi fortsatt kan ha et av Norges flotteste bibliotek.

Ulf Trenum
1. kandidat Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**