FrP og Høyre vil ikke ha innfartsvei lagt til Vågen, og Ap åpen for å tenke alternativer

Diskusjonen er kommet etter at Venstre har oppfordret til debatt både om Vågen og Hagelin, og klart signalisert sin motstand mot tunnelinnslag i Vågen og oppfordret til nytenking om Hagelin.
Venstre ønsker denne viktige debatten om byutvikling velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skuter i Vågen

Foto: RH

Svarene fra de tre største partiene kom på spørsmål fra TK i 12.07.11, der de utfordret partiene FrP, H og Ap om både Vågen og Hagelin. Når det gjelder fremtidig bruk av Hagelin vil partiene avvente høringsrunden, men signaliserer at innfartsvei og mulig alternativ bruk er aktuelt å diskuterer videre.

Faksimile Venstre

Foto: rh

Ingress Ap 12.07.11

Foto: rh

Ingress FrP 12.07.11

Foto: rh

Ingress H 12.07.11

Foto: rh

FrP om Vågen og Hagelin 12.07.11 i TK

Foto: rh

Ap om Vågen 12.07.11 i TK

Foto: rh

H om Vågen og Hagelin 12.07.11 i TK

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**