Når fakta plager makta

Med et åpent og fritt Halden kan vi konsentrere oss om muligheter og utfordringer i utviklingen av flotte Halden, skriver Geir Helge Sandsmark i dette innlegget mot Arvid Johansons tendensiøse omskriving av Sivilombudsmannens korrespondanse med Halden kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter en periode i Haldenpolitikken har tolkning av utsagn blitt en ofte utøvd disiplin. Disse øvelsene har blant annet lært meg at frasen "udokumenterte påstander", som ofte blir brukt om kritiske bemerkninger til styre og stell i Halden, egentlig betyr "ubehagelige, klare fakta, som makta ikke ønsker å forholde seg til". Når fakta blir altfor plagsomme, tyr man gjerne til kreativ historieomskriving slik Arvid Johanson gjør med Sivilombudsmannens konklusjoner fra i fjor sommer.

Ytringsfrihet

Foto: .

Johanson påstår i HA 13. juli at "Sivilombudsmannen ble forledet til å granske Halden kommune inkludert ishallen…(min avkortning) Kommunen ble frifunnet." Dette er det ikke holdepunkt for i korrespondansen fra Sivilombudsmannen, som kun har gransket stengningen av Berger Barnegård, der det ikke ble funnet bevist klanderverdige forhold fra kommunens side. Derimot var det etter denne granskingen at Sivilombudsmannen fant det nødvendig å rette en sterkt advarende pekefinger mot kommunens saksbehandling . Dette resulterte i en omfattende korrespondanse som ble avsluttet med brev fra Sivilombudsmannen 26. august der han oppfordrer kommunen til opprydding i eget bo. Denne velmente anmodningen er ikke oppfulgt av AP/KrF/SV/Rådmannen. Brevet kan leses på nett, hos NRK Østfold .

Geir Helge Sandsmark

Foto: Gro Tove Sandsmark

Johanson fortsetter, og forsterker samtidig, omskrivingen av fakta for tredje gang, etter at undertegnede allerede har imøtegått forvrengningen med innlegg, 25. februar, Dermed kan man, helt uforvarende, forledes til å tro at han opererer etter ideen om at dersom en usannhet gjentas ofte nok blir den en etablert sannhet. Jeg lover at så lenge jeg har nettilgang og er i stand til å håndtere et tastatur, vil slike forsøk bli imøtegått.

Johansons faktaomskriving illustrerer tydelig hvordan han og hans partifeller, etter eget valg og mot vennlige råd fra såvel opposisjonen i kommunestyret som eksterne eksperter, stadig opprettholder og forsterker Halden kommunes dårlige omdømme. Dere fratar faktisk haldensere den stoltheten vi alle fortjener.

Maktmisbruket mot HAs redaktør i 2009 satte fart i både velbegrunnede mistanker og løsere funderte rykter om styre og stell i kommunen. Etter dette har både kommunerevisjonen og Sivilombudsmannen lagt til rette for helt uproblematisk opprydding i eventuell uheldig praksis. Ingen velmente råd er fulgt.

For rundt en fjerdedel av kostnadene for Haldenmagasinet kan man, ifølge overslag fra anerkjente revisjonsfirmaer, gjennomføre den granskingen som er nødvendig for å nullstille rykter og påstander rundt kommunens saksbehandling og eventuell politisk korrupsjon.

Vi i Venstre tar belastningen med å ta initiativ til nødvendig opprydding dersom velgerne gir oss tillit til dette. Dette er helt nødvendig for å kunne se fremover uten å ha gufset fra fortiden hengende over seg.

Med et åpent og fritt Halden kan vi konsentrere oss om muligheter og utfordringer i utviklingen av flotte Halden.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Ordførerkandidat for Venstre i Halden

Innlegget ble trykt i Halden Arbeideblad, s 30, 16. juli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**