Politisk regnskap 2007 – 2011

Her finner du Levanger Venstres politiske regnskap for perioden 2007 – 2011. Venstre har fått gjennomslag for mange saker i inneværende valgperiode og har satt et sterkt preg på utviklingen av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Noe av det vi har fått gjennomslag for:

1. Innføring av bestillingstransport
Etter forslag fra Venstre ble Levanger kommune med på ordningen med bestillingstransport i distriktene. Dette er en ordning hvor folk kan benytte taxi til prisen av en bussbillett. Venstre fremmet forslag om dette i kommunestyret 4. mars 2009. Ordningen ble innført i Levanger høsten samme år.

2. Full bredbåndsdekning i Levanger
Etter forslag fra Venstre i desember 2009 ble det vedtatt at Levanger kommune skal ha full bredbåndsdekning. En utredning om temaet kom opp i kommunestyret i juni 2010. Videre ble det bevilget 500 000 kroner til bredbåndsutbygging til prosjektene Borgsåsen og Heir – Munkeby i oktober 2010.

3. Åpenhet i kommunale møter
Etter forslag fra Venstre er det innført åpne møter i Levanger kontrollutvalg og Innherred Samkommunes kontrollutvalg. Etter initiativ fra Venstre er det innført åpne styremøter i Trønderhallen kommunale foretak. Regjeringen har nettopp foreslått endringer i kommuneloven for å oppnå det Venstre har innført i Levanger.

4. Trehusbyen Levanger.
Venstre stemte mot riving av Bjøråsgården og Larsengården. Sentrum i Levanger er nå fredet. Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen arbeider frem mot kulturmiljøfredning av trehusbebyggelsen i sentrum med fokus på kompetanse, bevaring og utvikling.

5. Finansiering av private barnehager
Venstre stilte i driftskomiteen i 2009 spørsmål om hvorfor de private barnehagene ikke hadde fått utbetalt riktig tilskudd for 2007 og 2009. Kommunen skyldte på et uklart regelverk. Saken ble derfor løftet til Venstre i stortinget. Saken fikk deretter en snarlig løsning og de private barnehagene fikk en økning i de kommunale tilskuddene på 6,6 millioner kroner for de to aktuelle årene.

6. Spillemidler til samfunnshusene
Gjennom flere år har Levanger kommune ikke prioritert spillemidler til samfunnshusene. I et spørsmål i kommunestyret i oktober 2010 lurte Venstre på hvorfor. Det viste seg at ordningen var lite kjent i kommunen. Etter dette initiativet har Ronglan samfunnshus, Hegle grendehus og Reehaug samfunnshus mottatt over en halv million kroner i spillemidler til opprusting av grendehusene.

7. Gratis leie av gymsalene
Formannskapet foreslo i november 2010 å innføre avgift for at lag og foreninger skulle leie gymsalene i kommunen. Venstre tok opp saken i avisen og endte med at kommunestyret vedtok at leie av gymsalene skulle være gratis for barn og unge under 16 år.

8. Økt støtte til skolekorpsene
I en interpellasjon i kommunestyret i september 2008 foreslo Venstre å doble støtte til skolekorpsene for å spille 17. mai. Satsen hadde vært uendret i mange år. Støtten ble doblet fra og med 2009.

Logo, Venstre

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Les hele Levanger Venstres politiske regnskap her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**