Valgprogram for 2011 – 2015

Strand Venstres valgbrosjyre og -program for kommunevalget 2011 finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fremside; Valgprogram 2011-2015; Strand Venstre

Last ned valgbrosjyren. her.

De viktigste sakene i programmet er:

Skole: En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Systematisk videre- og etterutdanning av lærere og gode skolebygg.

Helse og omsorg: Mer til de som trenger det mest. Kommunen skal være garantisten for at alle innbyggere gis et fullgodt velferdstilbud.

Næring: Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Vi vil aktivt støtte næringsetableringer og frigjøre næringstomter.

Det uavkortede programmet for 2011-2015 finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**