Menneskeverd og sterkt demokrati

Vi må stå opp for retten til å leve i et åpent og tolerant samfunn der menneskeverd og menneskerettigheter blir ivaretatt. Av respekt for alle som er berørt av terroraksjonene utsetter vi valgkampen til midten av august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Terroraksjonene i Oslo og på Utøya er en tragedie for mange berørte, og våre tanker og medfølelse går til alle disse. Men det er en hel nasjon og vårt demokrati som også er angrepet. Det er godt å registrere at vi står sammen både i sorgen og i det å holde fast ved de verdiene som kjennetegner landet vårt.

Den lokale valgkampen i Nittedal utsettes til midten av august etter at alle partiene på Stortinget har anmodet om det. Dette gjør vi av respekt for de drepte, de som er skadet og alle pårørende.

Men 12.september er det kommune- og fylkestingsvalg, og vi håper at så mange som mulig vil bruke stemmeretten. Å stemme ved valg er en demokratisk rettighet som alle bør benytte seg av. Vi kan ikke ta demokratiet for gitt. Det vil bare utvikle seg dersom vi deltar i samfunnsdebatten og står opp for det vi tror på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**