– Flytt fra Råde før du blir pensjonist!

I forrige uke kunne man i Moss Avis og Fredriksstad Blad man lese den hjertesskjærende historien om ekteparet Harald og Solveig Bakke på henholdsvis 100 og 90 år som har fått avslag på alle sine fire søknader om omsorgsboliger. Den eneste løsningen de så var å flytte fra Råde før man blir pensjonist fordi kommunen ikke tok vare på de eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karlshus skole

Karlshus skole

Man kan ikke annet en føle seg pinlig berørt når man leser det eldre ekteparets beskrivelse av kommunen vår. Det er og blir flaut, uansett om det ikke, som leder i tildelingsteamet Bente Rostad Hansen uttaler i avisen, er lovpålagt med omsorgsboliger — eldre skal ha det godt i Råde!

Vi i Råde Venstre vil ha fortgang i byggingen av omsorgsboliger, men ser en helt annen løsning enn den ordfører Løkke beskriver. Løkke vil bygge nye omsorgsboliger, mens Venstre ønsker å se en helhet i Råde; gjør om skolestrukturen til to 1-10-skoler i stedet for dagens to 1-7 + en ungdomsskole til to 1-10-skoler; Bruk dagens ungdomsskole som 1-10-skole for Karlshus og omegn, og bygg ny 1-10-skole i Saltnes. Karlshus skole blir dermed “til overs” og kan brukes til nettopp eldreboliger/omsorgsboliger. Dette blir en billig løsning siden man kun trenger å gjøre mindre ombygninger på dagens klasserom for at disse skal bli leiligheter, skolen er allerede tilpasset bevegelseshemmede, og den ligger vis-a-vis dagens syke-og aldershjem slik at den kan enkelt knyttes opp mot denne virksomheten.

Råde ungdomsskole

Råde ungdomsskole

Dette gjør at man sparer opp til 4-5 millioner kroner på mindre administrasjon og elevtransport til/fra skolene, samtidig som man sparer masse penger på å gjøre enkle utbedringer på Karlshus skole i stedet for å bygge nytt. I tillegg frigjør man flere hundre kvadratmeter til ytterligere omsorgsboliger når man kan bruke dagens skolegård til flere omsorg/eldreboliger når det blir aktuellt.

Vi har luftet denne ideen med tillitsvalgte i Omsorgssektoren i Råde, og de tente umiddelbart på ideen fordi dette vil gi 15-20 nye omsorgsboliger/eldreboliger, noe som vil avlaste gamlehjemmet samtidig som det vil spare kommunen for store investeringer. I tillegg mente de tillitsvalgte en slik løsning også ville ha store psykososiale fordeler for de gamle, noe som gjorde at de fikk senere behov for plass på selve gamlehjemmet.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

PS! Ang utbygging av ungdomsskolen, så blir det billigere enn å pusse opp + utvide Karlshus skolen, slik at dette blir ingen ekstrautgift for kommunen. Ang ny skole i Saltnes, så er Spetalen så utslitt at her står det i dag og veier mellom å bygge nytt eller pusse opp/utvide, slik at her er det snakk om en utgift man allerede vet man får. En 1-10-skole blir selvfølgelig litt dyrere i og med at den blir litt større, men det er som kjent billigere å drifte et nytt bygg enn et gammelt, så det går opp i opp over lengre tid.

Tilbake til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**