-Demokratiet får fram det beste i oss

-Det er demokratiet som får fram det beste i oss, skriver Venstres Helge Solum Larsen om terroren og reaksjonene etterpå, i en kronikk i Rogalands Avis denne uken. -Venstre deler sorgen med dem som er direkte rammet. Angrepet var terror mot oss alle. Sorgen er vår felles sorg. Solum Larsen er nestleder i Venstre og fylkesordførerkandidat i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

blomster terror markering breiavatnet stavanger byparken

Foto: Stavanger Venstre

-Dette finner vi oss ikke i. Friheten vår, og det liberale demokratiet vil vi kjempe for, skriver han om den massive mobiliseringen som fant sted i dagene etter terrorangrepene. Det kan ha vært nærmere 75.000 mennesker som tok til gaten i Stavanger sist mandag. Også flere andre steder i fylket var det kraftig mobilisering.

-Norge har opplevd sin største tragedie siden 2. verdenskrig. Terror mot statlige institusjoner og massedrap på ungdomsleir rammet feigt og vilkårlig. Terrorisme er dessverre ikke uvanlig i andre land og nå er Oslo blitt føyd seg inn i rekken av byer som er blitt utsatt for dette. Det som gjør situasjonen unik er den brutale nedslaktingen av ungdommer på Utøya, og motivasjonen til gjerningsmannen som sto bak handlingene. Det finnes ingen politisk eller religiøs overbevisning som kan forklare eller forsvare handlingene, slår Solum Larsen fast.

Helge Solum Larsen på Unge Venstres sommerleir 2011

Foto: Eva Kvelland

-Demokratiet er beskrevet av dets motstandere som svakt og skrøpelig, men det er det slett ikke, skriver Solum Larsen. -Det er i slike situasjoner det viser sin sanne styrke. Ikke noe annet styresett er i stand til å takle slike kriser som et moderne, åpent demokrati.

Solum Larsen minner om at Norge har viktige oppgaver utenrikspolitisk og at dette må gjøre årvåkne og at vi ikke kan tillate oss å være naive: -Terrortrusselen mot Norge er ikke avblåst med dette. Norges utenrikspolitiske engasjement vil fortsette, med den trusselen det innebærer. Og endringer vil måtte komme. Enhver stein må snus for å se om det er mulig å styrke den norske sikkerheten uten at det vil gå på bekostning av åpenhet, demokrati og enkeltmenneskers ukrenkelige frihet, skiver han.

blomster terror markering stortinget

Foto: Venstre

Han konstaterer viktigheten av å stå fast på det liberale demokratiets institusjoner: -Jeg har fått med meg at det finnes Facebook-grupper som vil gjeninnføre dødsstraff og vilkårlig rettergang, skriver han. -Jeg stoler på at ingen politiske aktører lar seg påvirke til å bruke stundens alvor til å foreslå å forandre rettssystemet vårt, med de uavhengige domstolene, som er en så viktig pilar i samfunnet vårt.

Les hele kommentaren her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**