Ungdommen – vår framtidskraft

av Geir Olav Knappe: –

Fredag 22. juli fikk vi en knyttneve i hjertet. Terroren som rammet oss var feig og krenkende. Nå tar nasjonen landet tilbake. Ikke med hevn, men med mer demokrati. Ikke med naivitet, men med tydelighet, engasjement og nestekjærlighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I Namsos Venstre deler vi sorgen med alle de som er rammet av tragedien. Angrepet var ondskap mot det kjæreste vi har. Våre tanker går særlig til de som er direkte berørt og deres nærmeste, og til de mange unge som nå bærer på grufulle opplevelser.
Norske myndigheter har vist at de er i stand til å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og vi har opplevd et samhold og en medmenneskelighet det er vanskelig å sette ord på. Og beskjeden er klar: Dette finner vi oss ikke i. Friheten og det liberale demokratiet vil vi kjempe for.
Politi, redningsmannskaper, helsepersonell og frivillige har gjort det som har stått i deres makt for å redusere skadeomfanget. De fortjener all heder og ære som kan gis.
Et samlet politisk miljø har avstått fra å slå politisk mynt på terrorhandlingene. Svaret er samhold, medmenneskelighet og frihet. Svaret er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Det er demokratiet som får fram det beste i oss. Sammen er vi sterkest.
Folke- og blomsterhavet på Rådhusplassen i Oslo var en klar hjemmeseier. La oss også vinne hver dag som kommer. Da vil sorgen bli lettere å bære, og tragedien kan skape noe positivt vi kan bygge videre på.
Vi har nå fått en felles kraft til å bekjempe terror og vold med de mest effektive midlene som finnes – større engasjement, og et enda sterkere folkestyre der enda flere deltar.

For et halvt års tid siden ble jeg spurt om å stille til valg ved kommunevalget, og det lå ingen automatikk i at jeg skulle “orke” å bruke fritiden på lokalpolitikk. I dag er jeg preget av tomhet, for hva betyr noe nå? Jeg er likevel glad for at jeg takket ja. Vi trenger flere engasjerte, ikke bare godt voksne og veletablerte, men også travle småbarnsforeldre, og ikke minst, flere ungdommer.

Et slående trekk ved minnemarkeringene er at det er ungdommen som har stått i fokus, og ungdommens engasjement er den sterkeste kraften for å ta samfunnet videre.

Skal vi som samfunn gjøre noe som treffer bedre enn mer overvåking og strengere restriksjoner på salg av kunstgjødsel, bør det være å gi ungdommen en sterkere hånd på rattet i styringen av Norge. I år er stemmerett for 16-åringer en prøveordning i noen utvalgte kommuner. For all ettertid bør 16- og 17-åringene få være med i demokratiet for fullt. Overalt.

I tillegg bør vi gjøre alt vi kan for å støtte opp under og heie fram ungdom som engasjerer seg, enten det er i politikk, i frivillige organisasjoner, kultur, idrett, eller rett og slett for sitt eget lokalsamfunn.
Er det noe vi raskt skal ta tilbake, så er det arenaen til det unge engasjementet. Vi skal ta tilbake arenaen til de som sørger for at vi alltid vil slåss for demokratiet.
Vi skal aldri glemme. Vi fortsetter – med ord, ikke våpen. Med demokrati, ikke blodige hender.
Å tro på ungdommen gir framtidskraft.

Geir Olav Knappe
Namsos venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**