En tid for alt

Vi har vært gjennom tankevekkende uker siden de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya den 22. juli. Mange enkelthistorier, summen av disse og fine minnemarkeringer har gjort noe med oss skriver Risør Venstres ordførrkandidat Dag Jørgen Hveem, som også er Aust Agder Venstres 3. kandidat til fylkestingsvaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør trenger Venstre - og Venstre trenger DIN stemme!

Risør trenger Venstre – og Venstre trenger DIN stemme!
Foto: Jan Einar Henriksen

En tid for alt

Vi har vært gjennom tankevekkende uker siden de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya den 22. juli. Mange enkelthistorier, summen av disse og fine minnemarkeringer har gjort noe med oss.

Jens Stoltenberg har ledet nasjonen på en fremragende måte i en krevende tid. Til tross for rystelsene har vår statsminister vært klar på at "vi gir aldri opp våre verdier". Han har på vegne av oss alle sagt at vårt svar på terroren er: "Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet". Enda større engasjement blir forhåpentligvis en konsekvens av tragediene.

Valgkampstart
Lørdagens markering på torvet markerer oppstart på valgkampen. Ordføreren vil holde appell på vegne av alle politiske partier og viktig fellesskap blir synliggjort. Vi får håpe valgkampen blir preget av at vi står overfor et kommune- og fylkestingsvalg.

Unikhet og utfordringer
Et viktig utgangspunkt er at mye er bra i Risør. Unikheten både for oss som bor her og for de som er på besøk, har vært lett synlig de siste ukene.

Like fullt: Kommunen står overfor utfordringer som vi må ta tak i. Vi har et sårbart lokalt næringsliv, og vi er blitt færre til å dele på felleskostnadene som skal finansiere blant annet gode skoler og en voksende omsorgssektor. Vi kan og skal bli bedre!

Næringsutvikling og bosetting
Venstre vil ha særlig oppmerksomhet på aktiv og konkret tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen. Vi vil arbeide målrettet for å skape en kommune som flere vil bo i. Det vil igjen gi grunnlag for bedre tilbud til Risørs innbyggere. Målet er en større "kake" til fordeling på gode formål. Økt eiendomsskatt inngår ikke i Venstres "kakeoppskrift".

Kompetanse- og kommuneutvikling

Derimot inngår innovasjon, samhandling, prioriteringer og effektivitet, som vil være nødvendig for merkbare forbedringer. Uten kompetanse- og kommuneutvikling får vi ikke dette til. Venstre vil derfor ha fokus på kompetanse — kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Kommunen er en attraktiv og god arbeidsplass, og den skal bli enda bedre. Til beste for tjenestebrukerne. Folk skal møtes med profesjonalitet og gjestfrihet. Venstre vil videreutvikle JA-kommunen Risør.

Eksterne midler
Vi må primært skape selv. Men det må også jobbes systematisk og målrettet — særlig av ordføreren — for at Risør skal få en større del av fylkeskommunale, statlige og andre eksterne midler. Til hva? Blant annet til Risørveien, gode tilbud i videregående skole, etablering av folkehøyskole, buss til og fra toget i Gjerstad, politi, Risør akvarium, festivaler og bypark på Stangholmen.

Konkret og målbart

Risør Venstre har i valgprogrammet, som snart offentliggjøres, listet opp en god del konkrete og målbare punkter som vi vil jobbe for i neste periode. Vi ønsker å bli målt på resultater!

Dag Jørgen Hveem, (V)
Ordførerkandidat
og 3. kandidat til fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**