Våre toppkandidater

Her finner du presentasjon av våre fem øverste kandidater til valget 12. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ulf Trenum

Foto: Tommy Ødegaard

Ulf Trenum – 1. kandidat
Ulf er 60 år, gift, har to barn og er bosatt på Glemmen. Han er gruppeleder for Fredrikstad Venstre i bystyret, og leder Teknisk utvalg. Ved siden av politikken driver Ulf egen bedrift som produserer sportsklær.

Ulf engasjerte seg i politikken som 35-åring i 1985; fordi han ville gi sin støtte til Venstre som da falt ut av Stortinget. Han har representert Venstre i Fredrikstad kommunestyre siden 1999, og var leder for Østfold Venstre i peroden 1991 — 1995, hvor han også satt i fylkestingets miljøutvalg. I perioden 1999 -2003 var han også leder av kontrollutvalget i Fredrikstad kommune.

Ulf er småbedriftseier og kjenner godt til de utfordringer som entreprenører står overfor. Han er opptatt av et rettferdig samfunnssystem, og av at alle skal kunne ha en ny mulighet hvis det går skeis i første forsøk. Han er opptatt av at alle mennesker skal ha rett til frisk, uforurenset luft, uansett hvor de bor, og av trafikktrygge bomiljøer. Ikke minst er han opptatt av at barna går gjennom en god skole og opplever et godt kameratskap. Kulturelle opplevelser krydrer livet.

Ulf er opptatt av mye mer, som folk flest, og at vi skal ha det godt. Han har funnet sitt ståsted i Venstres sosialliberale holdning; frihet under ansvar.

Christiane Skahjem

Foto: Tommy Ødegaard

Christiane Skahjem – 2. kandidat
Christiane Sofie Skahjem er 34 år og er født og oppvokst på Trara i Fredrikstad. Etter 10 år i Oslo vendte hun hjem igjen da hun fikk jobb på Frederik II videregående skole. Der jobber hun som fagleder i samfunnsfag. Hun tok med seg mann og sønn på flyttelasset og synes det er godt å ha kommet hjem igjen.

Av utdannelse er hun lektor med mastergrad i sosiologi. Hun ble interessert i politikk da hun fordypet seg i temaet velferdsstaten og oppdaget hvor store forskjeller det er i befolkningen på tross av gjentatte forsøk på å utjevne nettopp disse. Spesielt har hun rettet oppmerksomheten på ulikheter skapt av skolesystemet. Foreldrenes sosiale status har i alt for stor grad betydning for barnas muligheter på flere nivåer.

I tillegg er hun opptatt av at Fredrikstad skal være en trivelig by å bo i, og ser det som viktig å beholde så mange grøntområder som mulig i bykjernen og begrense høyhusbebyggelse. Hun ser også på mennesker med fremmede kulturer som en berikelse for det norske samfunnet og er opptatt av en god integreringspolitikk.

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Per E. Braseth-Ellingsen – 3. kandidat
Per Elling er 32 år, gift, har to døtre, og er bosatt på Byens Marker. Han er leder i Fredrikstad Venstre på andre året, og jobber som daglig leder for Navet næringshage i Rakkestad.

Per Elling er opprinnelig utdannet servitør og vinkelner, og har jobbet både for Vinmonopolet og for flere vinimportører. Av utdannelse har Per Elling en bachelorgrad i europastudier (EU), og en mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap, begge fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet for blant annet Innovasjon Norge, konsulentselskapet Accenture og Moestue Grape Selections.

Av politisk erfaring har Per Elling bl. a. to år som nestleder i Nordre Aker bydelsutvalg, to år som nestleder i Oslo Venstre, og ett år som nestleder i Nordre Aker Venstre. Han er også nåværende nestleder i Østfold Venstre. Han interesserer seg for de store politikkområdene: skole, velferd og næringspolitikk, samtidig som han er opptatt av lokaldemokrati, personvern og miljø. I Fredrikstad er han opptatt av å få de beste skolene, det mest nyskapende næringslivet, et levende kulturtilbud, og kommunale tjenester som gi trygghet til de svakeste blant oss.

Kirsten Sandvik

Foto: Tommy Ødegaard

Kirsten Sandvik – 4. kandidat
Kirsten Sandvik er 60 år gammel, samboer, har tre voksne barn og ett barnebarn. Opprinnelig fra Oslo. I 2008 flyttet hun med samboer fra Lørenskog til Fredrikstad og bor nå på Begby. Hun er utdannet barnepleier fra Oslo barnepleierskole i 1977. Har senere gått arbeidslederskolen på næringsakademiet i Fredrikstad.

Hun har arbeidet på føde, barsel og barnekirurgisk avdeling ved Ullevål og Aker sykehus. Videre har hun arbeidet flere år i barnehage. Kirsten har også hatt 15 år som barne og ungdomsarbeider i Oslo og Lørenskog kommune. Her har hun fra sin stilling som tjenesteleder i fritidsklubb ledet flere prosjekter innenfor rus og kriminalitets-forebygging. Kirsten har det siste året arbeidet som miljøarbeider i forskjellige barevernsinstitusjoner i Østfold. Hun har også drevet egen næring i form av blomsterforretning på Sagene i Oslo. Er nå tilbake som barnepleier i Bydel Østensjø i Oslo.

Kirsten har også engasjert seg og tatt på seg diverse verv i forskjellige organisasjoner. Blant annet har hun vært både leder og sekretær for barnepleiernes landsforening (BLF). Hun var i 2 år styrerepresentant i landsforeningen ungdom og fritid. Kirsten har også vært fagrepresentant i Rådet for videregående opplæring. Fra 2001 til 2004 var hun nestleder i Lokal Agenda 21 på Sagene, en organisasjon som har som mål å skape trivsel, utvikling og tilhørighet for både beboere og næringsliv i lokalsamfunnet.

Kirsten er opptatt av barn og ungdoms oppvekst og tilnærming til samfunnet og ikke minst samfunnets tilnærming til barn og ungdom. Kirsten er også opptatt av kultur og idrett og ikke minst den forebyggende kraften dette kan ha for barn og ungdom i risikosonen. Hun vil derfor ha et blomstrende og inkluderende kulturliv på ungdommens premisser. Kirsten syntes det er viktig at barn og unge blir hørt, sett og får mulighet til å påvirke egen hverdag både i skole og fritid. Videre er Kirsten opptatt av å styrke barnevernstjenesten og legge til rette for en bedre tilværelse for barn og ungdom med de største utfordringene. Hun mener også at det er viktig og legge bedre til rette for morgendagens grundere. Det er i dag et altfor utfordrende byråkrati som kveler engasjement, nytenking og gjør at man ikke tør å satse.

Tormod Schei

Foto: Tommy Ødegaard

Tormod Schei – 5. kandidat
Tormod bor på Slevik og har vært engasjert i politikken i flere år, de siste fire årene som Fredrikstad Venstres representant i plan- og miljøutvalget. Han har tidligere vært medlem av oppvekstutvalget og i kommunedelsutvalget i Onsøy.

Som tidligere miljøvernsjef i Skjeberg kommune og nå miljørådgiver i Statkraft, er miljø og energi naturlige hjertesaker for Tormod.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**