Vern om lokaldemokratiet på Notodden!

Felles leserinnlegg fra samtlige partier med valglister i Notodden. Med dette ønsker vi å starte valgkampen med et felles brev og en oppfordring til alle om å stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Val2011

Demokrati gir mulighet for frie valg, fri meningsbrytning, mulighet for ulike politiske oppfatninger og meninger. Terrorhandlingene på Utøya og i Oslo sentrum var et angrep på dette! Hver enkelt av oss kan nå vise at demokratiet lever, lokalt i Notodden og i Telemark fylke.

Alle politiske partier i Notodden står samlet og oppfordrer deg til å bruke stemmeretten! Ved å stemme viser du at du bryr deg om det som skjer lokalt, og at du tror på demokratiske valg. Bruk mulighet til å forhåndstemme, eller vent til valgdagene 11. og 12. september. Hvis du vet om noen som trenger hjelp til stemmelokalet så se om du kan bidra selv, eller om andre må hjelpe. Hvis du ikke finner et parti som passer deg godt nok, er det mulig å stemme blankt. Da har du vist at du var med og stemte.

Med dette starter valgkampen i Notodden kommune. Den vil vi forsøke å bruke til å beskrive alternativene og ulikhetene mellom partiene på en respektfull måte. Vi må ikke være redde for debatter, uenighet om politiske løsninger eller forslag som peker på ulike løsninger for Notodden. Vi er engasjert i politikk fordi vi tror vi kan bidra til å skape et godt samfunn.

Vi ber om at alle i Notodden støtter opp om valget!

Godt valg!

Knut Duesund, KrF
Håvard Bakka, AP
Sveinung Hesjedal, Høyre
Morten Halvorsen, SOL
Nils Bjørnflaten, FrP
Torgeir Fossli, Venstre
Jon Mælandsmo, SP
Lars Brede Borgen, Miljøpartiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**