Dag Jørgen Hveem – derfor vil jeg bli din ordfører

OM AMBISJONER: Vi i Venstre er ikke snauere enn at vi mener partiet vårt og våre sterke kandidater står best rustet til å ivareta utfordringene kommunen og befolkningen i Risør står overfor de neste årene. Derfor ønsker Venstre også å bekle ordførervervet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem er ordførerkandidat for Venstre i Risør, og 3. kandidat for Aust-Agder Venstre til fylkestingsvalget

Dag Jørgen Hveem er ordførerkandidat for Venstre i Risør, og 3. kandidat for Aust-Agder Venstre til fylkestingsvalget
Foto: Runar Nes

Dag Jørgen Hveem om Å VÆRE TILLITSVALGT: I Venstre kaller vi oss også for ombudsmenn.
Det vil si at vår aller viktigste oppgave er å ivareta deg og dine behov.

OM VISJONER: Skal vi komme videre, må vi ha sterke visjoner. Ikke i form av velmente, luftige drømmer, men konkrete mål som vi skal nå sammen. Vår viktigste visjon er derfor å skape ny næringsutvikling og bosetting. Skal vi klare dette må vi videreutvikle Risørs viktigste egenskap: gjestfriheten.

DAG JØRGEN HVEEM, 1. kandidat for Venstre og ordførerkandidat

DAG JØRGEN HVEEM (51) er Risør Venstres ordførerkandidat og kandidat til Fylkestinget. Dag Jørgen er studierektor ved Handelshøyskolen BI, og utdannet jurist og diplomøkonom.

Følg oss og sjekk hele partiprogrammet for Risør Venstre på risør.www.venstre.no og på facebook.

RISØR TRENGER VENSTRE – og Venstre trenger DIN stemme.

Stem Venstre – også ved fylkestingvalget

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**