Avfallsbehandling i Norgestoppen

— Gjennom flere år har Venstre vært en pådriver for en mer miljøvennlig avfallshåndtering. Også i fremtiden skal vi jobbe målrettet for å få gjennomslag for lokale løsninger som bidrar til et renere miljø og lavere utslipp av klimagasser, skriver Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt i dette leserinnlegget om den fremtidsrettede sorteringsløsningen som nylig ble vedtatt i Romerike Avfallsforedling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Søppel

Foto: Microsoft

Mens plast og matavfall lenge har blitt sortert ut mange andre steder i landet, har Skedsmo ligget litt i bakevja når det gjelder avfallssortering. Det blir det snart slutt på. Like før sommeren fattet Romerike Avfallsforedling det historiske vedtaket som bringer Skedsmo og syv andre kommuner rett inn i Norgestoppen. Det var et resultat av en grundig prosess, et godt arbeid i selskapet og en politisk vilje til å sette store ambisjoner.

Den nye sorteringsløsningen som kommer i drift i 2013 vil bli Norges mest fremtidsrettede avfallshåndtering, både når det gjelder miljøeffekt og brukervennlighet. Klimaeffekten er beregnet til å være tre ganger så stor som ved sammenlignbare løsninger i andre avfallsselskaper. Samtidig slipper forbrukerne å forholde seg til flere avfallsdunker enn i dag, og de avfallssugene som er installert i en rekke borettslag og i sentrumsområder kan benyttes akkurat som tidligere.

Den eneste forskjellen du som forbruker vil merke, er at det vil bli innført en egen pose for matavfall, som skal kastes sammen med restavfallet. Du slipper å vaske og sortere plast slik det gjøres mange andre steder. I stedet skal plast kastes direkte i restavfallet slik som i dag, og deretter vil plasten bli sortert ut maskinelt ved det nye sorteringsanlegget som skal bygges. Denne maskinelle sorteringen er basert på optisk teknologi og er mye bedre til å sortere ut plast og annet materiale enn det et vanlig menneske kan. Sammenlignet med manuell sortering, regner vi med at det nye sorteringsanlegget kan plukke ut dobbelt så mye plast. Dermed blir miljøgevinsten større, samtidig som det blir enkelt for brukerne.

Gjennom flere år har Venstre vært en pådriver for en mer miljøvennlig avfallshåndtering. Også i fremtiden skal vi jobbe målrettet for å få gjennomslag for lokale løsninger som bidrar til et renere miljø og lavere utslipp av klimagasser. Vi tror at man må våge å tenke stort for å oppnå store fremskritt. Slik bygger vi et grønnere samfunn steg for steg.

Se også:
— Bakstreversk og uansvarlig av Steensrud
La oss gjøre Skedsmo til et miljøfyrtårn
Fremskyndelse av matsortering nedstemt
Milepæl for avfallshåndtering i Skedsmo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**