Forvaltningen av Os kommunes penger må gjennomgås

– På tide å få øynene opp for risikoen i aksjer, sier Fondsforvalter Peter Warren i E24 15.8.11, der han retter ut et spark til sin egen bransje. Os kommune har store summer i denne type eiendeler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uavhengig av motivet hans for utsagnet, er det slik at kommunen har nær 200 millioner “på bok”. Men ikke en god gammeldags bankbok, men en moderne finansportefølje bestående av aksjer, obligasjoner, eiendom osv. Samtidig har vi en oppsamlet gjeld som begynner å nærme seg en milliard.

Sparebørse med plaster

Foto: BizArt med tillatelse

Os kommune har hentet ut, og brukt mye kapital som var bundet opp i eierskapet av Oskraft og BKK. Det har gitt kommunen handlingsrom til gjennomføring av mye av de endringene vi ser rundt oss. De andre eierkommunene har nå mye større verdier gjennom eierskapet sitt fordi verdien av BKK har økt. Vår finansformue har i den samme perioden blitt lavere. Samtidig øker kommunens gjeld.

Dette skyldes ikke bare at vi har bygget flotte kommunale bygg for fritidsbruk, men også at veksten i kommunen skjer raskere enn vi klarer å balansere økonomisk. Venstre vil ha en sunn vekst. Det vil si når vi får flere innbyggere som er med på å dele på de grunninvesteringene som vi gjør samtidig som vi rekker å få igjen det meste av pengene kommunen får fra staten for de nye innbyggerne før vi pådrar oss altfor store driftskostnader.

Selv om har krympet en del, har vi fremdeles så mye "på bok" at det har stor betydning hvordan vi forvalter formuen. Os Venstre ønsker at vi setter rådgivning og forvaltning av disse midlene ut på anbud, i henhold til gjeldende regelverk. Vi bør også få en uhildet gjennomgang av metodene som er brukt, slik at det nye kommunestyret kan ta sine videre beslutninger på bredest mulig grunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**