Pakking av valgmateriel

Mandag var alle partiene i Orkdal unntatt Frp samlet til pakkedugnad for å gjøre klar til
en felles utsending av valgmateriell til kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Pakking i Orkdal

Foto: LK

Mandag kveld samlet ni partier seg for å pakke kommuneprogram og fylkesprogram til fellesutsendelse.

Alle partiene i Orkdalspolitikken unntatt Frp er med på dette, fordi de har et sentralt system. De har forhandlet fram en sentralavtale med posten, og kunne ikke snu på den.

pakking av valgmatriel

Foto: LK

Dette er andre gangen partiene i Orkdal går sammen om utsendelsen. Noen partier gjorde det for fire år siden, og nå følger vi det opp.

pakking av valgmatriel

Foto: LK

Denne løsningen gjør at alle husstander får alle partiprogrammene samtidig i løpet av uke 35.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**