Eidsvoll Venstres lokalvalgsprogram

For Eidsvoll Venstre er det viktig at Eidsvoll kommune ikke bare skal være et sted å bo, men også et sted å leve. Mennesket i sentrum, livskvalitet i alle livets faser skal være utgangspunktet for kommunal planlegging og utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Eidsvold Venstres program 2011 - 2015

Utdrag fra programmet:

Kunnskap, fakta og verdier er alle viktige elementer som danner grunnlaget for vårt politiske virke. Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene.

For Eidsvoll Venstre er det viktig at Eidsvoll kommune ikke bare skal være et sted å bo, men også et sted å leve. Mennesket i sentrum, livskvalitet i alle livets faser skal være utgangspunktet for kommunal planlegging og utvikling.

Befolkningsprognosen viser at kommunen i kommende periode har et svært stort investeringsbehov. Det blir spesielt viktig å tenke langsiktig og helhetlig. Vi må øke skolekapasiteten og forbedre skolebygg. Samtidig skal vi sikre kvaliteten på innholdet i skolen gjennom framtidsrettet læring.

I tillegg mener vi at skolene trenger administrative løsninger, rutiner og ressurser som frigir tid til læring. Vi må passe på at investeringer innenfor skolesektoren ikke reduserer kommunens tilbud på øvrige områder.

Utfordringen for politikerne i Eidsvoll, blir i hovedsak å lage en utviklingsplan som mer detaljert beskriver hvilken utvikling vi ønsker i de ulike delene av bygda vår. Eidsvoll Venstre ønsker at dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med innbyggerne i henhold til en modell beskrevet på www.plansmier.no.

Last ned hele programmet her (pdf).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**