Hortens lave skatteinngang

Kemneren i Horten kommune forteller i Gjengangeren lørdag 13.august at selv med befolkningsøkning, faller årets skatteinntekter videre fra et allerede meget lavt nivå. Horten Venstre har mange ganger påpekt dette problemet, og behovet for en plan for å snu utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eddy Robertsen2

En bedret skatteinngang er en av nøklene til å forbedre Hortens økonomiske situasjon. Grunnproblemet er at vi har en befolkningssammensetning med en lavere skatteevne enn man skal kunne forvente — pr innbygger ligger vi på 82 % av landsgjennomsnittet og på 87 % av eksempelvis Tønsbergs gjennomsnittlige skatteinntekter. Dette vært kjent lenge uten at det synes som noe er gjort. En konkret strategi for økt skatteinngang har ikke vært tema i langtidsbudsjetteringen. Med det næringsliv vi har og med alle de flotte mulighetene vi har i Horten, er dette et stort tankekors. Vi må få til en prosess der næringsliv og kommune samarbeider om en slik utvikling. Her har man felles interesser. Det bør etter vår oppfatning være et sentralt ansvar for enhver kommunepolitiker. Dette er en hovedsak for Venstre.

For å løse dette problemet må det arbeides langsiktig. Problemet er strukturelt og kan ikke rettes opp hverken innenfor et budsjettår eller innenfor en valgperiode. Et hovedfokus nå må være et balansert tilbud til tilflyttere, slik at vi som et første skritt i det minste kommer opp på et gjennomsnittlig Vestfoldnivå. Skal vi få det til må vi forbedre vårt omdømme, tilrettelegge for boligmuligheter, sikre et fremragende skoletilbud, men ikke minst endre holdninger.

Det blir ikke enkelt, men det er selvsagt mulig dersom hele det politiske miljø erkjenner problemet og tar felles tak for fremtiden. Venstre vil ta dette opp i kommunestyret ved første anledning etter valget og vi vil invitere alle partier til samarbeid om videre slik at vi i fremtiden kan finansiere de kommunale tjenester på en tilfredsstillende måte. Hvis ikke vil problemet bli større år for år.

Eddy Robertsen
Ordførerkandidat
Horten Venstre

“DRØMMEN OM HORTEN”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**