Kjære Skiensborger

Etter 22.07 ble det opprettet en tverrpolitisk gruppe ved navn “Rekordstor valgdeltakelse er mitt svar” på Facebook. Denne gruppen har nå 80 018 medlemmer, og den vokser stadig. Det gjør meg glad!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi har aldri sett et grusommere, simplere, feigere angrep på vårt samfunns viktigste grunnpilarer; demokrati, ytringsfrihet, og villet mangfold. Det norske folks reaksjon — å fylle gatene i samhold, sorg og medfølelse, uten hevn og frykt som bakteppe, gjør meg stolt.

Vi må hegne om samfunnet vårt, verdiene våre, innbyggerne våre. Vi må kjempe for det vi har kjært. Jeg håper du føler deg kallet. Det er alltid viktig, men nå viktigere enn noen gang; vis din forakt for Breiviks avskyelige handlinger og holdninger ved å bruke stemmeretten din ved kommune- og fylkestingsvalget 12. september i år.

Torg og valglokaler vil være fylt av politikere i tiden frem til valget. Kom og snakk med oss! Gå til flere boder, flere stands, flere valglokaler. Stopp oss på gaten, ta opp det som er viktig for deg. Sjekk ut hvor i det politiske landskap du kjenner deg hjemme, og stem etter det.

Mitt valg er Venstre.

Hvorfor? Jo, Venstre er et liberalt parti som ønsker trygghet og ivaretakelse av dem som trenger det mest, og frihet under ansvar til dem som kan klare det selv. Vi har tro på mennesket, på muligheter, på fremtiden — på at vi skaper den selv! Menneskene må gis gode rammevilkår, med stor frihet til å velge hvordan de ønsker å leve sine liv. Vi er partiet som setter folk før systemer, så enkeltindividet, borgerens stilling, sikres med Venstre.

Venstre var en viktig skaper av velferdsstaten, og vi hegner fortsatt godt om den. Men, vi er opptatt av å skille mellom nødvendig og unødvendig, grad av styring vs grad av frihet. Vi har et positivt menneskesyn, for vi vet at mennesker som gis ansvar tar ansvar. Menneskers natur er å ville være produktive, nyttige, ønske å bidra, skape og utvikle. Vi ønsker å legge til rette for dette, bl.a. ved å redusere byråkrati og skjemavelde for å frigjøre energi, entusiasme og skaperkraft. Og vi vil styrke lokaldemokratiet så menneskenes behov lettere blir hørt og imøtegått.

Kjære Skiensborger. Støtt opp om demokratiet. Din stemme teller!

Siri Svenkerud
Listekandidat, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**